InfoCash

Artikel

Meningitis of hersenvliesontsteking

Auteur: rpoelke | geschreven op 17-07-2010

De laatste jaren hoor je meer en meer over hersenvliesontstekingen bij kinderen en jonge volwassenen. Meningitis is een ontsteking van de hersenvliezen. Momenteel heb je verschillende soorten hersenvliesontstekingen. Er bestaan etterige, virale of tuberculeuze vormen. Het is hierbij belangrijk om een juiste en vlugge diagnose te stellen. Enerzijds om het kind vlug en correct te kunnen behandelen. Maar anderzijds ook om de mensen met wie het nauw contact had te kunnen onderzoeken en eventueel preventief te behandelen.


Symptomen

Je kan bij kleine en grotere kinderen verschillende symptomen hebben. Bij grote kinderen krijg je meestal een acuut optredende hevige hoofdpijn met braken. De vliezen van de hersenen geven deze typische reacties omdat zij een prikkeling waarnemen. Nekstijfheid en de neiging om het hoofd in het kussen te boren is nog een ander symptoom dat enkel bij hersenvliesontsteking voorkomt. Wanneer je probeert om het hoofd naar voren te buigen trekt het kind spontaan de beentjes op. Onrust en verwardheid treden op, soms worden ze suf en staren voor zich uit. Vaak zie je ook dat er een soort stuipende beweging optreedt. Zuigelingen zien er meestal erg bleek uit, slapen weinig en staren voor zich uit. Alvorens dit apathisch en suffer worden gaan ze slecht drinken, braken en diaree vertonen. Ze hebben pijn bij het optillen met de beentjes. De fontanel staat zeer bol, vertonen nekstijfheid en drukken het hoofd in het kussen. Baby’s gaan een typisch hoog gillend geluid uitstoten als ze wenen.

Complicaties

Er kunnen tal van complicaties optreden bij een hersenvliesontsteking. Banaal is een middenoorontsteking, maar meer levensbedreigend zijn hersenabcessen of vocht en etterophoping onder het hersenvlies. Het is echt noodzakelijk snel tot een juiste diagnose te komen. Hierdoor voorkom je ernstige complicaties.

Diagnose stellen

Een lumbaal punctie kan de diagnose van een hersenvliesontsteking bevestigen en een onderscheid maken tussen de verschillende vormen. Bloed en urine onderzoek op bacteriën zijn nodig om de kans op een bijbesmetting zo laag mogelijk te houden. Antibiotica wordt gestart en bij stuipen moet er extra zuurstof en sedatie gegeven worden. Wanneer een lumbaal punctie moet gebeuren, doet men eerst een ct-scan om te zien of er geen overdruk is in de hersenen. Dit om complicaties bij de lumbaal punctie te vermijden.

Gevaren van een hersenvliesontsteking.

Een vlugge diagnose en behandeling zijn nodig om te vermijden dat het kind er letsels aan overhoudt. Deze blijvende letsels kunnen erg variëren. Er kunnen psychische afwijkingen ontstaan met blijvende karakterveranderingen, het ontstaan van epilepsie, hydrocephalie ( waterhoofdje) of blijvende doofheid zijn.

Opgelet!

Een hersenvliesontsteking is meestal erg besmettelijk en wanneer je kind naar een crèche of naar school gaat, moet je deze direct verwittigen. Op die manier kan men vermijden dat alle kinderen ernstig ziek worden. Een virale meningitis is meestal niet zo ernstig en zijn kunnen veel minder restletsels optreden. Toch moet je bij elke vorm van meningitis alert zijn en tijdig een arts contacteren. Een vroege diagnose en behandeling zijn immers levensnoodzakelijk.