InfoCash

Artikel

Een beroerte een veel voorkomende kwaal

Auteur: rpoelke | geschreven op 20-07-2010

Een plotse beroerte kan iedereen voorkomen. Het is niet alleen een ziekte die oudere mensen kan overkomen. Je verliest plots het bewustzijn en typisch hierbij is een blazend ademhalingsgeluid. Net alsof iemand in erge ademnood is. Wanneer je dan weer bijkomt, kunnen er al dan niet verlammingsverschijnselen vastgesteld worden.


Oorzaken

Een beroerte wordt dikwijls veroorzaakt door een stoornis in de bloedvaten van de hersenen en kunnen dan letsels veroorzaken die blijvend of tijdelijk zijn. Je kan een lichte of zware beroerte krijgen, met blijvende letsels of verschijnselen die volledig herstellen. Een kleine beroerte is een kort durende onderbreking in de hersenen die soms verlammingsverschijnselen geven maar volledig herstellen. Een zware beroerte kan een deel van de hersenen doen afsterven en zorgen voor blijvende verlammingsverschijnselen, verwardheid en dementie.

Wie kan een beroerte krijgen?

Een beroerte is niet alleen een ziekte verschijnsel bij oudere mensen. Ook jongere mensen boven de 40 jaar kunnen het krijgen.. Bij deze leeftijdscategorie zijn vaak trombosen, hoge bloeddruk, vaatvernauwingen tengevolge van arteriosclerose of een aneurysma dat plots begeeft de meest voorkomende oorzaken. Ouderen krijgen vaak trombosen door het indikken van het bloed, vernauwingen ten gevolge van arteriosclerose of bloedingen ten gevolge van het innemen van bloedverdunners. Deze letsels kunnen al dan niet blijvende zijn naargelang de snelheid van behandelen of de grootte van de onderbreking.

Hoe kunnen we de oorzaak vaststellen?

Bloedingen, trombose en aneurysma’s kunnen doormiddel van een CT-scan of Nmri onderzoek worden vastgesteld. Bij een bloeding wordt een CT scan zonder contrast uitgevoerd. Hierdoor kan het bloed en de grootte ervan duidelijk worden aangetoond. Bij een aneurysma wordt een eerste vaststelling gedaan met een CT scan zonder contrast gedaan en nadien een CT scan van de bloedvaten van de hersenen. Dit noemen we een Angio CT van de hersenen. Ook bij een trombose is een Angio Ct van de hersenen nodig om de plaats van de verstopping te zien.

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak van de beroerte. Tijdig vaststellen dat er een probleem is en gericht behandelen kan ervoor zorgen dat je zo min mogelijk blijvende letsels overhoudt aan je beroerte. Een aneurysma dat wordt vastgesteld moet direct chirurgisch behandeld worden. Wanneer deze helemaal openscheurt kan tot het dodelijk zijn. Trombosen en verstoppingen van de bloedvaten kunnen perfect medicamenteus opgelost worden maar hiervoor is een ziekenhuis opname nodig. Regelmatige controle is nodig om bloedingen te voorkomen. Bloedingen kunnen op de hersenen drukken, waardoor deze niet meer normaal functioneren. Grote bloedingen moeten door middel van een drainage uit het hoofd afvloeien. Hiervoor brengt men een buisje in het hoofd waardoor het teveel aan bloed naar buiten kan aflopen.