InfoCash

Artikel

Leven in armoede.

Auteur: Miierandaaa | geschreven op 11-09-2010

Je hebt goede voeding nodig om je fit te voelen en gezond te blijven. In ontwikkelingslanden eten de meeste mensen te weinig en ook nog eenzijdig, omdat ze alleen goedkoop voedsel kunnen betalen. Er is sprake van ondervoeding. Ondervoeding is een van de oorzaken van de lage gemiddelde leeftijd in de ontwikkelingslanden.


Leven in armoede.

In ontwikkelingslanden hebben veel mensen geen werk. Zij leven van een beetje handel en van hetgeen ze van hun familie krijgen. Uitkeringen zijn er niet. Veel kinderen moeten al jong van school af en moeten werken om de kost te verdienen. Soms is er zelfs geen school. Veel kinderen leren daardoor nooit lezen en schrijven. Er is veel analfabetisme.

In ontwikkelingslanden is de koopkracht laag. De mensen hebben doorgaans alleen geld voor hun basisbehoeften. Apparaten die in de rjke landen algemeen worden gebruikt, zoals een auto en een computer, zijn in de ontwikkelingslanden alleen betaalbaar voor een klein deel van de bevolking. Hierdoor is de technische ontwikkeling in die landen beperkt.

De armoede in ontwikkelingslanden is moeilijk te verhelpen. Arme mensen kunnen niet veel kopen. Daarom is er maar weinig te doen in de bedrijven en blijven de lonen laag. Armoede maakt deel uit van een vicieuze cirkel. Waar mensen in opstand komen tegen armoede, heerst sociale onrust en is er sprake van politieke instabiliteit.

In ontwikkelingslanden is niet iedereen arm. Sommige inwoners verdienen veel geld en zijn erg rijk, maar veruit de meeste inwoners zijn straatarm. Bij dit soort verschillen tussen de inkomens van de bewoners van een land spreken economen van een zeer ongelijke inkomensverdeling.

Goed en gezond eten is noodzakelijk om in leven te blijven. In ontwikkelingslanden is dat niet altijd mogelijk. Dit artikel gaat over de armoede in deze ontwikkelingslanden.