InfoCash

Artikel

Nederland geen veilige haven meer voor Joden

Auteur: eliezeryair | geschreven op 08-12-2010

Heeft Frits Bolkestein, voormalig Nederlands EU-commissaris en prominent VVD-lid, de uitspraak over de joden in Nederland nu wel of niet gedaan? Hij gaat daar ongetwijfeld binnenkort zelf nog iets over zeggen. Feit is wel dat hij opnieuw de publieke aandacht heeft gevestigd op een nog immer hekel politiek onderwerp; het latente antisemitisme onder met name de slecht geïntegreerde allochtone moslims in Nederland. "Ik zie geen toekomst voor Joden in Nederland" is een vervolg op de berichtgeving enkele maanden geleden dat herkenbare joden in met name Amsterdam (maar ook elders) slachtoffer zijn van persoonlijke aanvallen, scheldpartijen en soms geweld. Slaat het Nederlandse Jodendom massaal op de vlucht voor het steeds openlijker antisemitisme? Of is het Jodendom weerbaar genoeg en gaat het de strijd aan tegen vooroordelen en anti-joodse sentimenten?


Antisemitisme

Frits Bolkestein zou het onomwonden en duidelijk hebben gezegd. “herkenbare" Joden zijn niet langer veilig in Nederland door moslim-antisemitisme.” En hij gaf daarbij de aanbeveling dat ze naar de VS emigreren of Israël. De uitspraken van de voormalig VVD-leider Bolkestein staan in een deze week verschenen boek “Het verval, joden in een stuurloos Nederland” van de schrijver Manfred Gerstenfeld. Thema van het boek is de problematische positie van de joden in Nederland hetgeen tevens een indicatie is voor het morele verval van de natie. En de liberaal Bolkestein waarschuwt zeker niet voor het eerst. Al in 2003 deed hij een indringende oproep tegen antisemitisme toen hij waarschuwende woorden sprak bij de eerste door het Centraal Joods Overleg georganiseerde herdenking van de Kristallnacht van 1938, de eerste grote openbare uiting van antisemitisme in het vooroorlogse nazi-Duitsland.

 Nu geeft hij aan dat joden en dan met name degenen die kippahs of payot dragen, dankzij antisemitisme onder specifiek jonge Marokkanen Holland voor hun eigen veiligheid zouden moeten verlaten. Bolkestein staat niet bekend als antisemiet dus zijn uitspraak komt uit onverdachte hoek. Het is ook niet aannemelijk dat hij een bondgenootschap is aangegaan met de publiekelijk van antisemitisme beschuldigde oud-CDA politicus Dries van Agt of de rabiate Israel-haatster en SP-senator Anja Meulenbelt. Maar wat kan hij dan met de uitspraken bedoeld hebben? Legt hij nu al zijn hoofd wanhopig in de schoot? Min of meer verplichte emigratie van Joden doet ons terugdenken aan de barre periode voor de Tweede Wereldoorlog toen het Europese jodendom binnen Europa op drift raakte en zij die konden en durfden hun heil ver van huis zochten, in Amerika en het Britse mandaatgebied Palestina. Of geeft Bolkestein een boodschap af? Wil hij Nederland wakker schudden voor het naderende onheil?  

Palestijns conflict

De opvatting van Bolkestein kan op verschillende manieren worden beoordeeld. Er is een groeiende groep mensen, ook binnen de joods-Nederlandse gemeenschap, die oprecht van mening is dat het slecht gesteld is met de tolerantie ten opzichte van joden in Nederland. Het antisemitisme woekert voort onder met name de groeiende groep jonge Turkse en Marokkaanse moslims. Dit antisemitisme en deze anti-joodse gevoelens zouden met name gevoed worden door de binnen de Nederlandse moslim-gemeenschap populaire Arabische zenders die via de schotel kunnen worden ontvangen. Zo wordt onder meer het palestijnse probleem vanuit het Midden-Oosten verplaatst naar onder andere Nederland. De overheid kan aan deze anti-joodse beïnvloeding weinig tot niets doen. Weggaan uit Nederland is dan misschien nog wel de meest verstandige stap.

Of moet Nederland wakker geschud worden en heeft Bolkestein daarom zijn uitspraken gedaan? Het is toch te gek voor woorden dat het restant van de eens bloeiende joodse gemeenschap in Nederland nu, meer dan 60 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, het land onder nieuwe bedreigingen moet verlaten.

Beveiliging

De joodse gemeenschap zal Nederland niet verlaten. Men is in de loop der jaren gewend geraakt aan het feit dat er geen groep is in Nederland die zoveel moet investeren in de eigen veiligheid als de joden. Zelfs een evenement als het jaarlijkse Joods Filmfestival wordt permanent beveiligd. Synagoges en andere joodse gebouwen en bijeenkomsten staan onder toezicht en de joodse gemeenschap draagt zelf zorg voor de bescherming van Joodse kinderen op weg naar de Joodse school of uitjes naar Artis of de Efteling. De kosten voor de beveiliging kost de joodse gemeenschap in Amsterdam 800.000 euro op jaarbasis. Kort geleden besloot het  Amsterdamse stadsdeel Zuid dat zij een deel van de kosten van de beveiliging op zich neemt van ernstig bedreigde joodse instellingen. En deze beveiliging is niet voor niets. Het geweld tegen bijvoorbeeld Joodse gebedshuizen neemt toe: vier keer was het raak in 2008 en al veertien keer in 2009. De Nederlandse samenleving en de overheid vinden het niet tot hun taak en verantwoordelijkheid om joodse burgers te beschermen. Amsterdamse Joden waren woedend op oud-burgemeester Job Cohen, nu PvdA-leider in de Tweede Kamer. Hij zou zeer meelevend zijn geweest met de moslim-gemeenschap echter  geen enkel oog hebben gehad voor het steeds maar groeiende antisemitisme in de hoofdstad. Ondanks deze toenemende onveiligheid, ondanks de toenemende intolerantie blijven Nederlandse joden geloven in de Nederlandse samenleving. Woordvoerders van die gemeenschap hebben afwijzend gereageerd op het advies van Bolkestein. Want vertrekken is een capitulatie. Of zoals Menno ten Brink van de Liberaal-Joodse gemeente in Amsterdam het onder woorden brengt: “emigratie is een bonus voor antisemieten”

Geert Wilders, eens de leerling van Frits Bolkestein, heeft al gereageerd op de aanbeveling van zijn leermeester. Volgens hem moeten juist niet de Joden emigreren maar zouden de antisemitische Marokkanen het land moeten verlaten.

De woorden van Bolkestein moeten serieus worden genomen. Al eerder deed hij uitspraken waar de tijd niet rijp voor was. Zo uitte hij jaren geleden kritiek op het idee van de multi-culturele samenleving, kritiek die nu door welhaast iedereen, van politiek links tot rechts, wordt onderschreven.

Overheid 

Wat zou de rol van de overheid moeten zijn om het toenemend antisemitisme in Nederland tegen te gaan?  De overheid zou een regie-functie moeten hebben bij het nemen van maatregelen en initiatieven tegen bedreigingen van een bepaalde groep burgers. Enkele maanden geleden was er volop aandacht voor bedreigingen door moslim-jeugd van herkenbare joden. Gedacht werd toen aan een nieuw initiatief, het middel van de “lok-joden”. Onduidelijk is of dit initiatief in de praktijk wordt gebracht maar het is aan de overheid om hier de regie te behouden en te voorkomen dat mensen zelf de daad bij het woord voegen. Een signaal dat dit kan gebeuren is de commotie rond het illegale wapenbezit van PVV-kandidaat en vooraanstaand lid van de joodse gemeenschap Gidi Markuszower.

De Nederlandse overheid zou een strenger toezicht moeten uitvoeren op de ontvangst van buitenlandse, en dan met name Arabische zenders in Nederland. Zenders die programma’s uitzenden met een  antisemitische inhoud zouden hier niet te ontvangen mogen zijn. Een technische toepassing zou het onmogelijk moeten maken dat de moslim-jeugd slachtoffer wordt van anti-joodse beïnvloeding.

En tot slot: antisemitisme is niet alleen laakbaar maar bovenal strafbaar en moet daarom bestreden worden. De berechting van strafbare feiten is een overheidstaak, een taak die de overheid zeer serieus moet nemen.  De aanpak van antisemitisme, preventief en repressief, ligt primair bij de overheid.

De boodschap van Bolkestein is duidelijk. Zelfs als hij de gewraakte uitspraken niet heeft gedaan dan moet het toch duidelijk zijn dat een groep die zo onder vuur ligt uiteindelijk gaat reageren; met een tegenreactie of door moegestreden weg te lopen van het conflict. Voorbeelden zijn er, neem de joden in Frankrijk. Met name de gestage groei van het antisemitisme heeft een emigratiestroom op gang gebracht van Franse joden naar Israel. Dit voorbeeld mag in Nederland geen navolging krijgen.