InfoCash

Artikel

Etiket plakken

Auteur: Onbekend | geschreven op 11-10-2011

In opdracht van mijn docent Nederlands heb ik een artikel uit de krant met de titel is de Nederlandse jeugd echt knettergek gelezen. In deze tekst word gesteld dat met de invoering van het persoonsgebonden budget of terwijl het zogenaamde rugzakje het aantal “probleemkinderen” explosief gestegen is.


Etiket plakken

In opdracht van mijn docent Nederlands heb ik een artikel uit de krant met de kop: Is de Nederlandse jeugd echt knettergek gelezen.

In deze tekst word gesteldt dat met de invoering van het persoons gebonden budget of terwijl het zogenaamde rugzakje het aantal “probleemkinderen” explosief gestegen is.

Het rugzakje is er gekomen om kinderen met een psychiatrisch ziektebeeld als adhd en autisme op een normale school te kunnen houden. Met dit rugzakje kan dan bijvoorbeeld de ondersteuning van bijvoorbeeld een onderwijsassistent ingekocht worden, er word gesteld dat deze rugzakkinderen te vaak worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs terwijl dit misschien helemaal niet nodig is. Daarnaast lijkt het erop dat er misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om een rugzakje aan te vragen en er kinderen zijn die wellicht onterecht of onjuist gediagnosticeerd zijn.

Mijn Mening

Ik ben het met deze tekst deels eens en deels oneens, omdat ik van mening ben dat de stijging van het aantal “probleem” kinderen te wijten is aan het feit dat er tegenwoordig meer bekend is over deze problematiek en de taboe er een beetje af is. Mensen durven veel eerder om hulp te vragen bij problemen in de opvoeding van hun kind en kunnen daardoor eerder leren hoe ze beter of anders met deze problematiek om kunnen gaan. Ik vind dit eerder een positieve dan een negatieve ontwikkeling. Ik zie echter wel een probleem in het feit dat scholen geneigd zijn kinderen eerder naar het speciaal onderwijs te verwijzen en in feite kinderen weigeren op grond van de diagnose die is gesteld, terwijl deze kinderen met bijvoorbeeld extra ondersteuning van bijvoorbeeld een onderwijsassistent betaald uit het rugzakje prima het normale basisonderwijs kunnen doorlopen hier is het rugzakje immers ook voor bedoeld.

Ja, ik denk dat er strenger toezicht moet komen op het persoons gebonden budget of rugzakje met name of er ook daadwerkelijk extra zorg voor het kind word ingekocht, daarnaast vind ik dat het voor scholen moeilijker moet worden gemaakt om deze zogenaamde “probleem” kinderen te weigeren, hiervoor moeten strengere regels komen zodat een verwijzing naar het speciaal onderwijs alleen in de uiterst moeilijke gevallen mogelijk is.

Nee, ik vind niet dat er te snel een etiket geplakt word, wel vind ik dat ouders alvorens ze besluiten bepaalde problematiek nader te laten onderzoeken hier goed over na moeten denken en van te voren zich goed moeten laten informeren over deze onderzoeken en wat dit voor hun kind betekent. Daarnaast vind ik dat een goede ouder dergelijk onderzoek natuurlijk altijd enkel en alleen in het belang van het kind doet. Wanneer een kind een diagnose krijgt hoeft men dit niet bekend te maken aan de buitenwereld ook hoeft er lang niet altijd een rugzakje aangevraagd te worden, persoonlijk zou ik de mensen die me na staan en veel met het kind te maken hebben inlichten. In veel gevallen kan een aantal tips en bijvoorbeeld de hulp van een orthopedagoog voldoende zijn om ouder en kind te helpen bij de problematiek die zij ervaren.