InfoCash

Artikel

Het oude India

Auteur: djenne | geschreven op 27-04-2011

India is geografisch en ook geestelijk een wereld op zich. Dit ontzaglijk grote land kent alle klimaten, van eeuwige sneeuw op de Himalaya in het noorden, tot tropische hitte van de grote riviervlaktes in het zuiden.


Filosofie van India

India heeft meer dan 900 miljoen inwoners, het is de bakermat van veel talen, culturen, en godsdiensten en heeft een geschiedenis van minstens 5 millennia. Uit dit land komen de oudste getuigenissen van het wijsgerig denken en het is een van de oudste beschavingsgebieden.

De Mohenjo Daro cultuur in de Indusvallei stamt volgens deskundigen af uit het derde of vierde millennium van onze jaartelling. De overblijfselen werden in 1924 voor het eerst opgegraven. Steden in verschillende lagen, met stenen huizen van verscheidene verdiepingen, met winkels en brede straten. De gevonden huishoudelijke voorwerpen, het versierde vaatwerk, de wapens en versierselen zouden even vakkundig gemaakt zijn als die van het oude Egypte en Babylonië, ook zelfs die van Europa.

De verovering van India begon vanuit het noorden door het volk dat zichzelf aryas, Ariërs, noemde. Volgens sommigen betekende het woord oorspronkelijk 'edel'. Ariërs zou dan edellieden betekenen. Volgens anderen is de betekenis 'de tot de getrouwen' behorenden, dat wil zeggen, zij die de godsdienst der Ariërs aandeden. Weer anderen leiden het af van het woord voor ploegen. Zodat Ariërs zoveel als boeren zouden zijn. Toen de taalwetenschap rond 1800 de verwantschap ontdekte van de oorspronkelijke taal der Ariërs met de Europese talen, kreeg de taalfamilie die het Indisch, Perzisch, Grieks, Latijn, Slavisch, Germaans, Keltisch en Armeens omvat. De naam van Arische of Indo-Europese talen. Uit de taalverwantschap leidde men af dat de Indo-Ariërs met de zo-even genoemde volkengroepen afstamden van een indo-Europees oervolk, en er ontspon zich een lange wetenschappelijke strijd over de oorspronkelijke woonplaats van dat volk. De laatste tijd wordt deze veronderstelling in twijfel getrokken, maar dat genoemde talen teruggaan op een gemeenschappelijke moedertaal geldt als zeker.