InfoCash

Artikel

De verovering van India

Auteur: djenne | geschreven op 28-04-2011

De verovering van India voltrok zich in drie stappen. Die ieder eeuwen duurden, zij staan in een bepaalde betrekking tot de drie gebieden waarin India geografisch wordt ingedeeld. Er is niet veel over bekend en geschreven. Jammer.


Verovering van India

In de eerste periode, tot ongeveer 1000 voor Christus was hun gebied beperkt tot de zogenoemde pendsjaab (vijfstromenland). Het stroomgebied van de indus in het noorden. Ook de tweede periode duurde ongeveer 500 jaar, onder voortdurende gevechten tegen de oorspronkelijke bewoners. En ook tussen de Arische stammen onderling. Het gebied breidde zich naar het oosten uit tot aan de Gangesvlakte, waar vanaf dat moment het zwaartepunt ligt. In de derde periode vanaf ongeveer 500v. Chr. werd het zuidelijk deel van India, het hoogland van Dekhan, geleidelijk door de Ariërs geïnfiltreerd. Ofschoon hier tot op heden veel van de cultuur van de oorspronkelijke bewoners , de zogenoemde Dravidiërs, behouden bleef. Met name een groep Dravidische talen. De inhoud van de Oud-Indische filosofie stamt alleen van de Indo-Ariërs. Over de geestelijke wereld van de voor-Arische volken is weinig of niks bekend.

Het vedische tijdperk

De geschiedenis van de Indische filosofie is moeilijk te verdelen in duidelijke afgebakende perioden. Dat geldt ook voor de staatkundige geschiedenis van India en hangt samen met de eigen aard van de Indische geest, die van oudsher meer op het eeuwige dan op het tijdelijke is gericht en die het minder belangrijk vindt het zich in de tijd ontvouwend gebeuren, ernstig te nemen en nauwkeurig te beschrijven.Daarom bestond er in India geen eigenlijke geschiedschrijving naar onze opvatting. Dat wil zeggen, geen optekening van nauwkeurige data, zoals bijvoorbeeld bij de oude Egyptenaren. Daarom ook lijkt het Indische denken op een zee, zodra men erin duikt, vindt men niet gemakkelijk oriëntatiepunten.

Voor de meeste werken van de indische filosofie is nauwelijks met zekerheid aan te geven in welke eeuw zij ontstaan zijn. En in tegenstelling tot het Westen, waar alle perioden en keerpunten in de ontwikkeling van de filosofie bepaald zijn door de scherp omlijnde historische persoonlijkheden der denkers.