InfoCash

Artikel

Hoe kunnen we agressie begrijpen?

Auteur: djenne | geschreven op 29-04-2011

Wanneer ontstaat agressie? Hoe ontstaat agressie? Hoe kan men daarmee omgaan? Hoe kan men het in de toekomst trachten te vermijden? Agressie treedt op wanneer een individu een onaangename stimulus toedient aan een andere persoon met de bedoeling en de verwachting om die persoon schade toe te brengen en tegen de wil van die persoon in.


Agressie

Freud stelde een van de eerste theorieën hierover op. Volgens hem hebben mensen twee aangeboren instincten : eros en thanatos. Eros is gericht op het levensbehoud, terwijl thanatos gericht is op de destructie en zich zal uiten in agressie en gedragingen als het afwijzen van plezier. Beide instincten bouwen zich op en moeten van tijd tot tijd ontladen worden. Daarom is agressie een inherente eigenschap van de menselijke samenleving. De gedragsbioloog Lorenz nam deze instinctvisie over en gebruikte ze binnen een darwiniaans perspectief. agressie is goed voor de overlevingskansen van de soort. Daarom zal deze eigenschap genetisch aan de volgende generatie doorgegeven worden. Als gevolg hiervan heeft elke mens een agressiedrift die zich opbouwt en in agressief gedrag uitmondt. De uitbarsting van agressie leidt tot catharsis, een bevrijding van de opgekropte energie, gevolgd door een nieuwe accumulatie.

Evidentie voor deze biologische visie  wordt gevonden in de vaststellingen dat er stabiele interindividuele verschillen bestaan in de mate van agressie en dat deze verschillen gedeeltelijk genetisch bepaald zijn. Andere evidentie komt van studies over het limbische systeem. Dit is een evolutionair oud deel van e hersenen dat mede verantwoordelijk is voor de regulatie van emoties. Een tekort aan een chemische substantie die nodig is voor de informatietransmissie in dit deel gaat gepaard met een verhoogde agressie wanneer een persoon geconfronteerd wordt met een uitlokkende prikkel. Tot slot is gevonden dat een hoog niveau aan het mannelijke geslachtshormoon testosteron eveneens gepaard gaat met een verhoogde agressie.Het hebben van erotische contacten is voor mannen dus handig voor het minder ervaren van agressie.