InfoCash

Artikel

Het amk en bjz

Auteur: redsjiem | geschreven op 06-07-2011

Inhoud van mijn verhaalhet juridisch beleid van bureau jeugdzorg het aanmeld punt kindermishandeling (amk) en al het andere wat er bij komt kijken als je kind in een pleeg gezin of onder toezicht staat van bureau jeugdzorg staat.


Het amk en bjz, hun rechten en plichten.

Iedereen kent het vast wel het AMK of terwijl het aameld punt voor kindermishandeling. Heb je kinderen dan kan het natuurlijk voorkomen dat er iemand bij u op de stoep komt te staan. Mocht het gaan om kindermishandeling. Als het AMK een vermoeden heeft van kindermishandeling mogen zij het volgende doen.

Rechten en plichten,

- het beoordelen van de stappen die ondernomen moeten worden; 

 - het overdragen van een casus aan collega's binnen Bureau Jeugdzorg; 

- het melden bij justitie indien aanleiding daartoe bestaat;

- het informeren aan de melder over de ondernomen actie; 

- het adviseren van anderen over stappen die zij zelf kunnen zetten.

Maar als er niks aan de hand is en alles goed gaat moeten zij het dosier sluiten. Loop het wel helemaal mis dan krijpt het amk in. Meestal word alles overgedragen aan BJZ.

PrivacyBureau Jeugdzorg legt gegevens van jeugdigen en anderen vast. Het vastleggen van gegevens is voor Bureau Jeugdzorg noodzakelijk om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Dit betekent echter niet dat derden of medewerkers van andere afdelingen van Bureau Jeugdzorg zomaar inzage in deze gegevens hebben Hulpverleners in dienst van Bureau Jeugdzorg hebben een geheimhoudingsplicht en mogen daarom in princip alleen met uw praten over dergelijke dingen die vermeld staan in het dosier.

 

Het is belangrijk dat jeugdzorg zolang het dosier loopt zich houd aan deze rechten en plichten. Hier moet bureau jeugd zorg zich dan ook ten alle tijden aan houden hoe de situatie ook in de hand ligt.

Ik hoop u genoeg informatie te hebben gegeven over de rechten en plichten van bureau jeugdzorg. En dat dit voor u als client van bureau jeugdzorg belangrijke accpecten zijn.