InfoCash

Artikel

Terreurbeweging Hamas op vredestour

Auteur: eliezeryair | geschreven op 18-12-2011

De palestijnse president Mahmoud Abbas van de Fatah, de leidende partij op de Westelijke Jordaanoever, heeft de wereld afgelopen zaterdag goed nieuws gebracht. Fatah heeft met de palestijnse terreurbeweging Hamas, de leidende partij in de Gazastrook, een akkoord bereikt en beide partijen zijn overeengekomen dat Hamas afstand doet van het gebruik van geweld en terreur tegen Israel. Abbas zegt dat hij met Hamas-leider Khaled Mashaal overeengekomen is dat Hamas in de toekomst alleen vreedzaam verzet pleegt tegen Israel en belangrijker, dat Hamas bereid is een Palestijnse staat te accepteren op basis van de grenzen van 1967. Is dit de lang verwachtte doorbraak in de stugge houding van Hamas en kunnen op basis hiervan vredesgesprekken op gang komen tussen Israel en Hamas. Een beschouwing.


Hamas handvest

Het zesendertig artikelen tellende Hamas handvest uit 1988 spreekt onomwonden en duidelijke taal. Het doel is “de vestiging van een islamitische staat op het grondgebied tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan”. Precies het gebied waar sinds 1948 de staat Israel is uitgeroepen na een stemming in de VN in 1947. De politieke, religieuze en militaire terreurbeweging streeft naar de 'bevrijding' van Palestina en verzet zich tegen het bestaan van de staat Israel. Bij het bereiken van dit doel staat Hamas zichzelf toe alle daartoe geëigende middelen in te zetten inclusief het gebruik van geweld tegen Israel, Israëlische burgers, joden in binnen- en buitenland en geweld tegen staten die Israel op welke manier dan ook ondersteunen.

In de aanloop naar nieuwe verkiezingen heeft Fatah-leider Abbas geprobeerd op een lijn te komen met de rivaliserende en meer extremistische Hamas. Voor het oog van de wereld werden overeenkomsten gesloten tussen beide partijen echter het bleef overduidelijk zichtbaar dat beide organisaties wezenlijk anders dachten over de toekomst van de palestijnen en de te volgen strategie die moet leiden tot de oprichting van een onafhankelijke palestijnse staat. Ook nu lijkt het erop dat Abbas probeert de wereld te doen geloven dat er sprake is van begrip en eenheid onder de palestijnen. Abbas wil de terreurbeweging Hamas meer salon-fähig maken door te wijzen op de overeenkomst waarin gesteld dat in toekomstig palestijns verzet tegen Israël vreedzame middelen zullen worden gebruikt, in plaats van gewelddadige militaire acties.

Opponenten 

Zoals bij iedere verkiezingsstrijd is er ook hier sprake van een strijd tussen politieke opponenten. Zowel Fatah-leider Abbas als Hamas-leider Haniyeh willen de palestijnse verkiezingen, die zijn afgeroepen op 5 mei 2012, winnen. De uitspraken van Abbas moet dan ook gezien worden in dat licht. Een politieke PR via de zender Euronews in Brussel wereldkundig gemaakt.

"Hamas is het met ons eens dat verzet (tegen Israel) in de toekomst moet worden gevoerd op vreedzame manieren, in plaats van militair verzet", zo zei de palestijnse president. "De oplossing (voor het conflict in het Midden-Oosten) is de oprichting van een (palestijnse) staat binnen de grenzen van 1967.” Een bijna onrealistische knieval van Hamas voor het standpunt van Fatah. Abbas is in dit geval de realist die probeert binnen te halen wat er binnen te halen valt voor de palestijnen en die allang heeft gezien dat een palestijnse staat groter dan de Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook er niet in zit. De wereld geeft zo’n staat geen steun omdat daarbij de veilige grenzen van Israel worden geschaad. 

En een Abbas die de verrassende verklaringen doet precies een dag voor een belangrijke vergadering tussen de rivaliserende palestijnse bewegingen Fatah en Hamas in Caïro waar de twee organisaties de uitvoering van hun verzoeningsovereenkomst zullen bespreken. Probeert Abbas hiermee Haniyeh voor het blok te zetten? En slimmer, bij een eventueel mislukken van de verzoeningspogingen Hamas neer te zetten als de onwrikbare gewelddadige partij. Dat moet toch stemmen opleveren en internationaal veel goodwill.

De verklaring van Abbas staat in lijnrechte tegenspraak met verschillende verklaringen door Hamas deze week ter gelegenheid van haar 24e verjaardag. Zo deed een woordvoerder van Hamas de uitspraak dat "het verzet (tegen Israel) zal blijven in al zijn vormen” net zolang tot de overwinning behaald is, de bevrijding van Palestina een feit is en de terugkeer van palestijnse vluchtelingen is geregeld.

 

Is er sprake van een blijvende toenadering van de twee politieke opponenten of zijn we slechts getuige geweest van een verkiezingsschouwspel? En belangrijker, hoe kan Abbas zijn woorden gebruiken in de internationale arena en voor eigen publiek? Een knap staaltje woordgoochelarij blijkend uit de volgende uitspraak: "We zijn een volk onder bezetting, wij eisen onafhankelijkheid en geloven in vrede en in het internationaal recht”. Daar kan iedereen alle kanten mee op. Abbas wil zich voordoen als een vredesduif. Hij benadrukt dat de palestijnen vrede willen, niet alleen in palestijns belang maar ook in het belang van Israel, het regionale belang en het internationaal belang.

Hamas daarentegen haalt recentelijk de banden met de Moslimbroederschap aan en hoewel zelfmoordaanslagen in Israël tot het verleden behoren wordt Hamas door Israël, de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada en Japan als een terroristische organisatie beschouwd. In Jordanië is de organisatie zelfs verboden. Vanuit Gaza worden regelmatig raketten afgevuurd op Israëlische burgercentra in het zuiden van het land. Kortom Hamas laat niet daadwerkelijk zien bereid te zijn de gewapende strijd tegen Israel te staken.