InfoCash

Artikel

De Synagoge

Auteur: haspeltje | geschreven op 18-10-2012

Als je een Synagoge binnenwilt komen moet je eerst goed zoeken naar een Synagoge, want de Synagogen staan meestal heel goed verstopt om dat ze bang zijn voor vandalisme. En je moet een Keppeltje op zodat god weet dat je respect voor hem hebt. In de Synagoge vindt je altijd een Teva, dat is het Hebreeuws voor preekstoel en de heilege ark die altijd naar Jeruzalem is gericht. En in de ark liggen de Thora rollen.


Inleiding

Als je een Synagoge binnenwilt komen moet je eerst goed zoeken naar een Synagoge, want de Synagogen staan meestal heel goed verstopt om dat ze bang zijn voor vandalisme. En je moet een Keppeltje op zodat god weet dat je respect voor hem hebt.

In de Synagoge vindt je altijd een Teva, dat is het Hebreeuws voor preekstoel en de heilege ark die altijd naar Jeruzalem is gericht. En in de ark liggen de Thora rollen.

Synagoge

Joden kregen pas een synagoge tijdens de Babylonische ballingschap in de 6e eeuw voor Christus. Omdat ze daar geen tempel hadden kwamen ze samen bij iemand in een huis om de sabbat te vieren. Dit noemde ze later Synagogen.

Tijdens hun ballingsschap konden de joden 3 dingen doen:

- Assimileren d.w.z aanpassen

- Isoleren d.w.z. overleven

- Integreren d.w.z. aanpassen zonder je identiteit te verliezen

De joden kozen voor integreren.

Boven de heilige ark staan de 10 woorden van god. En een eeuwig branden de lamp die de joden het teken geeft dat god altijd bij hen is.

De joodse kerkdienst word geleid door een Chazan en de Thora word voorgelezen door de Rabbijn.

 

Symbolen

- Jad -> aanwijsstok

- Talliet -> gebedskleed

- Gebedsriemen -> Doosje met klein stukje Thora erin

- Orthodox -> mannen en vrouwen apart