InfoCash

Artikel

Scheiding en kinderen

Auteur: rpoelke | geschreven op 29-03-2010

Wanneer je als koppel niet meer overeen komt en een echtscheiding noodzakelijk is, dan kan dit voor de partners als een verlossing ervaren worden. Maar wat als er kinderen zijn? Wat zijn de gevolgen voor de kinderen? Wat gebeurt er na de scheiding met de kinderen? Hoe verwerken kinderen een echtscheiding?


Echtscheiding en kinderen

Elk kind verwerkt een echtscheiding op zijn eigen manier. Het heeft allemaal te maken met hoe een kind alles ervaart. Wanneer er voortdurend ruzies waren en vechtpartijen, dan kan een kind dit als positief ervaren. Zag het kind de problemen niet aankomen, dan komt dit over alsof hij of zij de oorzaak is en kan dit psychisch zwaar gaan wegen.

Gevolgen voor de kinderen

De gevolgen voor de kinderen kunnen van allerlei aard zijn. Psychische gevolgen die zich uiten zoals gedragsproblemen, slechte cijfers op school, het verliezen van hun zelfvertrouwen en het gevoel dat de volwassenen niet meer te vertrouwen zijn, kunnen het kind volledig uit hun evenwicht halen. Hierbij is het belangrijk om er tijdig op te reageren en eventueel het kind extra te begeleiden. Waar gaat het kind wonen, zij maken zich zorgen over dit probleem en kunnen zelf niet kiezen. Alimentatie dient betaald aan de ouder waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft en kan ervoor zorgen dat er financiële problemen optreden. Kinderen zien hun beide ouders graag en willen ook beiden blijven zien. Het omgangsrecht kan ook hier voor problemen zorgen.

Kinderen na de scheiding

Wanneer kinderen mede zeggingschap hebben, kunnen ze beter omgaan met de scheiding en de wijzingen die het met zich mee brengt. Een goede ouderschapsregeling waarbij het kind contact blijft hebben met beide ouders is noodzakelijk. Het zou echt egoïstisch zijn het op te eisen en tegen de partner op te zetten. Het kind kan er niets aan doen dat het tussen beide partners niet meer gaat. Om evenwichtig op te groeien zijn beide ouders belangrijk.

Wat bij problemen?

Het is belangrijk om problematisch gedrag bij kinderen direct te herkennen. Wanneer je alleen of samen met je ex partner deze niet kan oplossen, kan je altijd een beroep doen op een extra begeleiding die kan bestaan uit je arts, een psycholoog of vrienden en kennissen. Zorg ervoor dat alles met je kinderen bespreekbaar is, ook zij hebben recht op uitleg en een eerlijke reden. Samen een regeling treffen is beter voor de verwerking ervan.