InfoCash

Artikel

Praten met je baby

Auteur: Webmaster | geschreven op 19-04-2013

Wat wil je baby jou vertellen? Waaraan kun je merken dat een kind je iets duidelijk wil maken? Kijk en zie, dat je kind je omgeving leert te begrijpen door jouw klanken, gebaren en gevoelens.


Da da wat is dat?

Als je merkt dat je schoonmoeder je kind gaat napraten, klinkt dat misschien schattig, maar wat je misschien niet weet, is dat je kleine baby een verbinding wil maken in die kleine hersens tussen voorwerp en klank.

Als je goed oplet zal je kind bij het uitspreken van het woordje 'da, die of de' ergens naar kijken of zelfs, als het rond 8 maanden is er al naar gaan wijzen. Als je direct begint met het benoemen van de dingen die je kind ziet, zal het een woordenschat opbouwen en verder vooruit zijn in ontwikkeling ten opzichte van andere kinderen. 

Als een kind verbaal niet kan uitdrukken wat hij bedoelt, dan kan dit tot frustraties leiden, met gedragsproblemen als gevolg. Er zijn ook kinderen die dit niet laten zien en later in het sociale leven problemen zullen ondervinden, door het niet kunnen uiten van eigen gevoelens en/of gedachten.

Gelukkig zijn er ook kinderen die geen problemen ondervinden, doordat ze zelf een manier hebben gevonden om zich te kunnen uiten op een gewenste manier.

Het aanbieden van taal dient gepaard te gaan met betrokkenheid. Waar heeft je kind behoefte aan? Wat vind je kind wel/niet leuk? Waar speelt je kind het liefste mee?  Door hier als ouder op in te spelen, zal je kind ervaren dat je ruimte hebt en tijd hebt voor hem. Die tijd en ruimte ervaart je kind als rust en zal zich open stellen om dingen te leren. Sommige kinderen geven zelf aan wat ze willen, maar er zijn ook kinderen die je wat aan moet bieden.

Aanbod is vraag: Je biedt je kind iets aan, je kind experimenteert ermee en zal willen weten hoe het heet.Dan is het aan jou om het te benoemen. Hoe vaker dit doet, hoe eerder je kind het zich aanwent om dingen aan te wijzen en te verwachten dat je het benoemt. Je zult zien dat je kind dezelfde dingen gaat aanwijzen en het grappig gaat vinden dat je reageert met hetzelfde woordje.