InfoCash

Artikel

Diamantmijnen in Noord Canada

Auteur: hardness | geschreven op 31-03-2010

Noord Canada dat uit drie gebieden - Territories - bestaat, wordt ook wel de Canadian Artic genoemd. Dit gebied is de derde grootste diamant producent op de wereld, na Rusland en Botswana.


Ontstaan en vindplaatsen van diamant

Diamant, dat door vulkaanuitbarstingen werd opgestuwd, ontstond in het binnenste van de aarde op 150 tot 200 km diepte en bij zeer hoge druk (tot 70.000 kg/cm²) en temperatuur (tot 2000°C). De primaire vindplaats is het stollingsgesteente van de vulkaanpijp, blue ground of kimberliet genoemd. Door erosie, namelijk regen en wind, werd het diamanthoudende gesteente afgebroken en meegevoerd naar de omgeving van de krater (yellow ground) en naar rivierbeddingen, waar het alluviaal ontgonnen wordt. Soms werden deze secundaire afzettingen nogmaals afgebroken, waardoor diamant ook in kuststreken en op de zeebodem terecht kwam. In Canada spreken we vooral over primaire vindplaatsen. Eén van de bekendste diamantmijnen in Noord Canada is de Tekati Diamond Mine die operationeel werd in 1998.

Winterse toestanden

De diamantmijnen van Canada liggen in een gebied vol meren. De bevoorrading van de mijnen gebeurt in de winter over een ijsweg, de langst Ice Road in de wereld. Deze ijswegen zijn maar zes tot acht weken begaanbaar. In die paar weken moet een jaarvoorraad aan materiaal en brandstof naar de mijnen worden gebracht. Dit vergt natuurlijk een strakke planning. Deze ijswegen, tientallen kilometers lang, zijn amper twee meter dik. Onder die weg ligt soms een meer dat ruim honderd meter diep kan zijn. De vrachtwagens wegen tot 60 ton en zo zijn er ook maar weinig chauffeurs die dit avontuur willen aangaan. Yellowknife is de hoofdstad van dit gebied en telt slacht een 20.000 tal inwoners. Het heeft slechts twee toegangswegen en een gemiddelde winter heeft een temperatuur van -30° Celcius.