InfoCash

Artikel

De telefoon

Auteur: bossie008 | geschreven op 31-03-2010

De telefoon werd uitgevonden in 1876 door Alexander Graham Bell. Dankzij de telefoon vormden afstanden plots geen hinderpaal meer om met elkaar te kunnen praten of communiceren. Het toestel werd dan ook snel wereldwijd gebruikt en bekend.


De uitvinder

De telefoon werd in 1876 uitgevonden door Alexander Graham Bell. Hij werd geboren in Schotland in 1847 en emigreerde naar de VS toen hij 23 jaar oud was. Zijn uitvinding werd mogelijk gemaakt door het onderzoek naar de telegraaf, een toestel waarmee men wel geluid (morse), maar nog geen gesproken woord kon versturen. In maart 1876 ontving Bell een patent voor zijn uitvinding zodat hij de telefoon op de markt kon brengen. Hij werd leraar in een instelling voor doofstomme mensen en hij zocht zijn hele leven naar een middel om dove mensen geluiden te doen horen.

Van geluid naar beeld

Sinds de eerste telefoon is er heel wat veranderd. Als de telefoon rinkelt, staan we er nooit bij stil welke toestellen hij in gang zet, vaak aan de andere kant van de wereld of zelfs in de ruimte. Met de telefoon kunnen we vandaag beelden, tekst, muziek,... versturen. Hoe de boodschap er ook uitziet, het werkingsprincipe blijft hetzelfde: de boodschap wordt omgezet in signalen. Deze signalen gaan naar de ontvanger van de boodschap en worden daar opnieuw omgezet. Bij de telefoon worden oproepsignalen opnieuw omgezet in woorden. Bij de fax word de boodschap opgeslagen, omgezet in signalen en doorgestuurd naar de ontvanger die een kopie van de oorspronkelijke tekst krijgt. Door de technische vooruitgang (satellietverbindingen, verbindingen via hertzgolven, radiogolven...) kunnen we zelfs de persoon met wie we telefoneren zien.

Hoe werkt die telefoon dan?

Jan belt Ann op. Zijn oproep gaat naar de telefooncentrale en wordt daar geregistreerd. De centrale verifieert of het nummer van Ann vrij of bezet is. Als het nummer vrij is, wordt de oproep van Jan doorgestuurd en gaat bij Ann aan de telefoon. Het heet dan: de lijn is open.