InfoCash

Artikel

Stress in je relatie

Auteur: HectorServadac | geschreven op 07-06-2010

Stress in je relatie


kan niet alleen leiden tot overspel en pijnlijke ruzies, maar kan ook je gevoel van geluk en welzijn aantasten. Allerlei factoren beïnvloeden de atmosfeer in een relatie en dat komt niet alleen van buiten af. We kunnen er zelf veel aan doen om te voorkomen dat stress in onze relaties de overhand krijgt. Zo voorkomen we allerlei grote relatieproblemen.

De sfeer in je relatie

Bij alles wat je doet in je dagelijks leven, beïnvloed je de sfeer van je relatie. Wanneer de feer in je dagelijkse omgang met je partner positief is, wordt de band versterkt en kun je elkaar emotioneel tot grote steun zijn. Maar het omgekeerde is ook het geval: wanneer het misgaat kun je elkaar de vernieling in helpen.
Het is maar al te makkelijk om een relatie te vernielen, al kost het wel wat tijd. Wanneer je je vaak kritisch uitlaat, sarcastisch bent, je partner buitensluit en niet meer communiceert, of steeds maar je ontevredenheid toont over wat je partner doet, dan creëer je een atmosfeer van stress. Je partner gaat 'op eieren lopen', krijgt het gevoel dat hij/zij niet zichzelf kan zijn. De relatie komt onder druk te staan: de spontaniteit gaat weg, steeds vaker moet er uitgebreid overlegd worden om nog iets samen te kunnen doen. Partners gaan elkaar in het dagelijks leven vermijden door veel harder te werken dan nodig is of zich op hobby's te storten alsof het leven ervan afhangt.
Wanneer je ruzie maakt, draag je ook bij aan die atmosfeer. Zelfs wanneer de ruzie wordt opgelost, blijven de gevolgen nog wel enige tijd aanwezig.

De 7 oorzaken van stress in een relatie

1. Wanneer je weigert om te praten over je gemeenschappelijke problemen

2. Wanneer je sexuele leven mechanisch wordt en geen emotie meer kent.

3. Wanneer je je partner niet meer normaal groet of gewoon eens opbelt om hallo te zeggen - de schijnbaar onbelangrijke kleine attenties van alledag dus.

4. Wanneer iemand anders in je leven belangrijker wordt dan je partner. Dat kunnen vrienden zijn, maar vooral bij vriendschappen met iemand van het andere geslacht speelt dit uiteraard een enorme rol. Je partner kan zich daardoor bedreigd voelen.

5. Wanneer je voortdurend sex weigert. Tenzij er uiteraard een voor beide partners duidelijke medische reden is. Je kunt sex niet behandelen alsof het een voorrecht is dat de partner moet verdienen.

6. Wanneer je niet ingaat op een redelijk verzoek van je partner. Zoiets creeërt stress, bij voorbeeld wanneer je weigert om te helpen met opruimen, alles achter je aan laat slingeren in de verwachting dat je partner er wel voor zorgen zal.

7. Wanneer je jezelf steeds maar vertelt dat je partner niet deugt, zijn/haar tekortkomingen steeds voor je ziet en in gedachten op een rijtje zet. Door deze voortdurende stroom van negatieve gedachten beïnvloed je onbewust ook je eigen houding en gedrag. Zoiets kun je voor je partner niet weghouden!

Gevolgen van stress in je relatie

Wanneer de stress eenmaal is opgebouwd, gaan mensen doen wat mensen nu eenmaal doen in een situatie van stress. Ze gaan zoeken naar een ontsnapping!
Dat houdt in dat ze naar een andere weg gaan zoeken om hun emotionele behoeften te bevredigen.

1. Voor vrouwen houdt het vaak in dat ze zich geheel en al op de kinderen gaan richten.

2. In onze tijd komt het ook steeds meer voor dat vrouwen zich terugtrekken in hun eigen werk, zoals mannen dat altijd al deden.

3. Voor weer anderen betekent het vooral dat ze een grote muur opbouwen waarachter ze zich met hun emoties verschansen. Dat lijkt bij mannen wat vaker voor te komen. Er wordt dan niet meer gepraat en geleidelijk aan komt de relatie tot stilstand en wordt voor beiden onbevredigend.

4. Voor anderen betekent het, dat men zich gaat richten op iemand anders. Zo kan de stress in een relatie uiteindelijk leiden tot overspel.