InfoCash

Artikel

Bijbelstudie: evangelie

Auteur: HectorServadac | geschreven op 08-06-2010

Wat betekent het woord evangelie? Wij denken eerst aan de Bijbelboeken uit het Nieuwe Testament, maar het woord betekent vooral 'vreugdevolle boodschap.' In het Nieuwe testament staan vier levensgeschiedenissen van Jezus, genoemd naar de vier verschillende schrijvers: Matteüs, Markus, Lukas en Johannes. Deze vier evangeliën zijn de belangrijkste boeken in het Nieuwe Testament. Alles wat we weten over Jezus Christus, zijn leven en daden, zijn lijden en sterven, weten we uit de vier evangeliën. In die evangeliën gaat het om 'het' evangelie, om de boodschap.


De Griekse betekenis van evangelie


In het Grieks is een evangelie een blijde boodschap die zo'n beetje over alles kan gaan. In het bijzonder is het aanduiding voor de melding van een overwinning in de strijd. Het woord kan ook gebruikt worden voor een orakelspreuk en betekent dan zoiets als 'godswoord.'
In de tijd van de Romeinse keizers werd het woord gebruikt bij de geboorte van de opvolger van de keizer en bij zijn troonsbestijging. Voor het keizerrijk was dat een 'blijde gebeurtenis.' Keizer Augustus, die ook in de bijbel genoemd wordt, kreeg bij voorbeeld deze inscriptie mee:
"De geboortedag van de God was voor de wereld het begin van een vrolijke boodschap, die vanwege hem door de wereld is gegaan."

De hebreeuwse betekenis van evangelie (besorah)


Het woord kan ook worden gezien als de Griekse vertaling van een oorspronkelijk hebreeuws woord (besorah) en ook dan is de primaire betekenis: boodschap van vreugde. Anders dan in de zuiver griekse betekenis, verwijst het Hebreeuwse woord besorah vooral naar de toekomst en niet naar het verleden. Onder invloed van de teksten van Jesaja gaat 'evangelie' (besorah) nu betekenen: aankondiging van het komende Koninkrijk van God, van de nu aanbrekende tijd van vrede en welzijn.
Het idee is, dat zodra de boodschapper optreedt om dat komende heil aan te kondigen, die tijd eigenlijk al is begonnen. Omdat het evangelie een goddelijke boodschap is, gebeurt er ook meteen iets. Gods woord is immers scheppend. De boodschapper brengt dus met zijn optreden ook de nieuwe tijd met zich mee. Dat is het verschil met het evangelie zoals dat in de keizerscultus wordt gebruikt voor de afkondiging van de geboorte en de troonsbestijging. Dat geeft juist een terugblik.

Jezus verkondigt het evangelie


We weten uit de evangeliën dat Jezus zijn loopbaan begonnen is met de verkondiging van het evangelie. Hij heeft zichzelf gezien als de boodschapper die de komende tijd van vrede (de heilstijd) niet alleen aankondigt, maar door zijn komst ook daadwerkelijk meebracht. Omdat hij het verkondigt, is het nu al zo. Vandaar de samenvatting van zijn verkondiging in deze woorden: 'Bekeert u, want het Koninkrijk van God is aangebroken.'
Pas later is wordt het woord 'evangelie' als een aanduiding van een bijbelboek gebruikt.