InfoCash

Artikel

De Ionische natuurfilosofie

Auteur: HectorServadac | geschreven op 14-07-2010

Hoe is eigenlijk de filosofie ontstaan? En waarom zou je je er mee bezighouden? Filosofen denken na over het hoe en waarom van de wereld. Minstens is het een fascinerend intellectueel spel. Maar misschien is het nog veel meer.


Het eerste begin van de filosofie


De geschiedenis van de filosofie begint in de zesde eeuw voor Christus in de stad Milete. Dat was een Griekse kolonie die in deze tijd haar hoogste bloei had bereikt als handelshaven. Men kwam er dagelijks in contact met de beschaving van het Verre Oosten. Daardoor raakte men ook vertrouwd met andere godsdiensten. Men begon na te denken over de waarheid van de verschillende godsdiensten. Pas vanwege deze distantie tegenover de religieuze traditie werd filosofie mogelijk. Men voelde in ieder geval ook de behoefte om over allerlei praktische zaken na te denken maar dat kwam door de handel, de zeevaart en de scheepsbouw. Men begon onafhankelijk van na te denken over het ontstaan en de samenstelling van de waarneembare wereld. Vandaar dat men spreekt over de natuur filosofen.

In de Griekse wereld werden veel mythen doorverteld. Dat waren verhalen waarin men probeerde de verschijnselen van het leven te ordenen. Verhalen over goden en helden waren bedoeld als verklaring voor het huidige leven. De eerste filosofen wilden geen verhaaltjes vertellen, maar nadenken. Zij zochten naar een verklaring van alle verschijnselen door een gemeenschappelijk, onpersoonlijk beginsel te zoeken. Dat noemden ze de arche.

Omdat ze de wereld vooral vragen als puur materieel, was volgens hen de arche een materieel beginsel, een enkele oerstof. Uit die eerste stof zou alles zijn voortgekomen. De oerstof was ook het principe van het leven en beweging. Men zag de materie als levend.

De belangrijkste natuurfilosofen zijn:

Thales van Milete (625 - 545) - de oerstof is water of het vochtige
Anaximander van Milete (610 - 545) - de oerstof is het apeiron, het onbepaalde.
Anaximenes van Milete (585 - 528) - de oerstof is de lucht.
Heraclitus van Efeze (535 - 480) - de oerstof is het vuur