InfoCash

Artikel

Plato; Ware kennis bestaat niet

Auteur: Dirkje | geschreven op 18-07-2010

Zijn naam betekent breedgeschouderde en hij was dan ook de grondlegger van de moderne filosofie. Als grieks filosoof en schrijver stelde hij dat ware kennis niet bestaat.


Socrates en Aristoteles

Als zoon van een rijke aristocraat werd Plato in 427 v. C geboren. Hij kreeg een uitstekende opvoeding om onder andere sport en literatuur. Ook was hij de leerling van Socrates. In Athene stichtte hij de Akademia, waar hij onder andere Aristoteles heeft onderwezen.

Reincarnatie

Plato geloofde in reincarnatie. Volgens hem zijn ziel en lichaam gescheiden. De ziel zit gevangen in het lichaam, dat door deze filosoof als de kerker gezien wordt. Deze ziel bestaat uit tenminste twee delen; een rationeel deel en een irrationeel deel. Ze werken tegelijkertijd en tegen elkaar in.

Ware kennis

Wat opvalt aan zijn werk, is dat het geschreven is in dialoogvorm. Volgens Plato kan ware kennis niet bestaan in 'ons universum'. Alles wordt door de mens subjectief bekeken, wat betekent, dat alle kennis uiteindelijk een mening is. Zintuiglijke waarneming is slechts schijn, een beeld van de werkelijkheid. Daarom schiep hij een ideeenwereld, waar het ware echt te vinden is. Alleen is deze wereld voor de subjectieve mens niet te bereiken of te bevatten.

Gelijkwaardig maar niet gelijk

Volgens Plato zijn alle mensen gelijkwaardig, maar niet gelijk. In de ideale staat kent iedereen zijn plaats. Bovenaan staan de filosofen, de heersers. Hun eigenbelang is ondergeschikt gemaakt aan het verstand, waardoor er geen slechte heersers zullen zijn.
De tweede stand bestaat uit de ambtenaren en militairen, de wachters. En de derde is die van de handwerkers. Zij hebben geen invloed en worden van bovenaf gedwongen hun driften in bedwang te houden. In de ideale staat vinden zij dit niet erg.