InfoCash

Artikel

Een geroepen minderheid Rom 1:6

Auteur: HectorServadac | geschreven op 19-08-2010

Eerst was iedereen lid van een christelijke kerk, nu is het een minderheid. Dat is eigenlijk heel gewoon en Paulus weet niet beter. Wat voor roeping christenen ook maar mogen hebben, ze hebben het als een kleine minderheid in een niet-christelijke omgeving. Het zijn apart gezette mensen en eigenlijk zouden ze overal moeten opvallen door hun merkwaardige opvattingen en gedrag.


Geroepen om anders te zijn

Tekst: Rom 1:6 ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus.

De vertaling laat ons hier nogal in de steek. Letterlijk zouden we moeten lezen: "temidden van wie jullie ook zijn geroepen om van Jezus Christus te zijn." Paulus spreekt de christenen in Rome hier meteen aan als een minderheid. Ze zijn uit hun omgeving weggeroepen om niet langer aan de keizer toe te behoren maar uitsluitend nog aan Jezus Christus. De christenen van Rome zijn daarmee apart gezet, net zoals Paulus apart is gezet. In een wereld die nu op het punt staat te verdwijnen, staan christenen open voor het nieuwe koninkrijk.
Degene die roept is hier niet Jezus Christus, maar God zelf. Bij Paulus is God altijd degene die roept zoals al in het eerste vers van de brief. De Romeinse christenen kunnen gezien worden als de slaven van Jezus Christus, en zo maken ze deel uit van zijn huishouding. De uitdrukking wordt begrijpelijk als je beseft, dat er in Rome veel godsdienstige groepen waren die de naam droegen van een of andere stichter. Met de naam Jezus Christus worden christenen van alle anderen onderscheiden: het zijn geen joden, en het zijn geen heidenen.

Enkele woorden uitgelicht:

aan u
Dat moet dus zijn "temidden van wie jullie ook zijn." Paulus vergelijkt zijn eigen unieke positie met die van de Romeinse christenen die niet anders kunnen zijn dan een minderheid.

geroepen bent
De uitnodiging gaat van God zelf uit. De apostelen en getuigen van het Nieuwe Testament doen niets anders dan het doorgeven van die uitnodiging. Dat het om een roeping gaat, wil vooral zeggen dat er een stem is dit klinkt. Je kunt alleen een stem horen als iemand nabij is en jou aanspreekt, dus met zijn boodschap ook echt jou op het oog heeft en de moeite neemt om erbij te zijn. Paulus geeft niet zomaar een opdracht door en probeert niet alleen maar een nieuwe religie te verbreiden, maar hij is de getuige van een aanwezige God die mensen persoonlijk aanspreekt om hen op de weg van het koninkrijk te plaatsen.

door Jezus Christus
Dit had moeten zijn: "Van Jezus Christus." Het gaat in de naam Jezus Christus dus niet om degene die roept, maar om het doel van de roeping. Mensen worden erbij geroepen, het is de bedoeling dat ze deel gaan uitmaken van een gemeenschap. Deze gemeenschap kan voldoende worden gekarakteriseerd met een verwijzing naar Jezus Christus. Dat zegt eigenlijk alles. Christenen behoren alleen maar degene toe die ze geroepen heeft, en de inhoud van die roeping is de gemeenschap die de naam van Jezus Christus draagt.