InfoCash

Artikel

Het effect dat de mensheid op het milieu heeft.

Auteur: kingian | geschreven op 06-09-2010

Dit artikel gaat over het milieu. Wat voor effect al het afval op het milieu heeft en wat je kan doen om er zo min mogelijk schade aan toe te brengen.


Werknemer

Stel je voor dat je werknemer bent geworden. Dan werk je in loondienst. Een werknemer verricht arbeid tegen betaling gedurende een aantal uren in dienst van een werkgever.

Een werkgever heeft een werknemer in dienst en laat hem/haar een aantal uren werken. En de werknemer krijgt in ruil daarvoor betalingen (het afgesproken loon). Hij is verplicht het afgesproken loon te betalen aan zijn werknemers.
Arbeidsovereenkomst

Het papier wat je ondertekend voordat je kunt gaan werken heet arbeidsovereenkomst (arbeidscontract). Daarin staan afspraken tussen werknemer en werkgever.

Je hebt arbeidsovereenkomsten die voor een bepaalde tijd worden afgesloten, bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd. (tijdelijke baan).

Wanneer er geen vaste periode wordt afgesproken noem je het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vaste baan).

Tijdelijke baan

Een tijdelijke baan is voor een bepaalde tijd. Stel je voor dat je weet dat je per 13 Oktober geen baan meer hebt. Dan word je werkzoekende als je nog geen andere baan hebt gevonden.
Vaste baan

Stel je voor, je krijgt bij je oom (of iemand anders) in het bedrijf een vaste baan en er staat niet in je contract voor hoe lang. Dan is dat een baan voor onbepaalde tijd.
Geschoold werk

Alle werk soorten kun je verdelen in geschoold werk en ongeschoold werk. Voor geschoold werk heb je een opleiding en vakkennis nodig. Een dokter in een ziekenhuis is dus een voorbeeld van geschoold werk.
Ongeschoold werk

Werk waar je weinig vakkennis of geen diploma voor nodig hebt, noem je ongeschoold werk. Na een korte inwerktijd kun je dat meestal doen.

- Folders bezorgen
- Aardbeien plukken
- Auto's wassen
- Kantoren schoonmaken
- boodschappen doen voor ouderen mensen

Dat zijn enkele voorbeelden van ongeschoold werk.