InfoCash

Artikel

Een geloof waarover gepraat wordt Rom 1:8

Auteur: HectorServadac | geschreven op 08-09-2010

Geloven of niet geloven, dat is de vraag. Zou het werkelijk wat uitmaken? Zou het zo kunnen opvallen dat iedereen het er over heeft? "Ik geloof." - "Dat weet ik, want daarover wordt gepraat." Waar gaat deze merkwaardige conversatie nu over?


Tekst

Rom 1:8 Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt.

Geloof in Rome

Blijkbaar heeft de opstanding haar kracht bewezen. Er is iets nieuws in de wereld: er leven christenen in Rome. En iedereen heeft het erover. Sommigen zouden zeggen dat Rome in gevaar is omdat de goden een hekel hebben aan christenen. Anderen zullen zeggen dat het de waarheid van het evangelie bewijst. In het hart van de wereldmacht blijven mensen die geloven dat Jezus en niet de keizer de hoogste macht in de wereld heeft.

Enkele woorden uitgelicht

In de eerste plaats
Het allereerste waaraan Paulus denkt in deze brief is zijn dankbaarheid voor het simpele feit dat het evangelie nu ook Rome bereikt heeft.

dank ik mijn God
Waar is Paulus nu precies dankbaar voor? Paulus is niet dankbaar vanwege allerlei prestaties van deze Romeinse christenen maar simpelweg voor het feit dat ze geloof hechten aan het evangelie en zich ernaar gedragen. De dankbaarheid van Paulus is ook iets tussen hem en zijn God dankbaar de uitdrukking "mijn" God.

voor u allen
De dankbaarheid betreft iedereen in Rome, dat wil zeggen alle geroepen heiligen van vers 7.

door Jezus Christus
In het nieuwe testament wordt vaak de uitdrukkingen gebruikt "danken door Christus". Dat benadrukt dat Christus de toegang geeft tot God en dus ook de weg is waarlangs gebeden en dankzeggingen aan God worden aangeboden. Wanneer een christen werd "in naam van Jezus", of met de fraaie formule "om Jezus' wil" doet hij hetzelfde als wat Paulus hier zegt.

In de hele wereld
De term wereld slaat op de bekende wereld dat wil vooral zeggen het hele Romeinse Rijk.

over uw geloof gesproken wordt
Iedereen weet er van. Iedereen keek ook naar Rome voor zijn politieke of religieuze oriëntatie. Wat er in Rome gebeurde was toonaangevend voor de hele wereld.