InfoCash

Artikel

Synagoge & Sabbat

Auteur: laurens313 | geschreven op 20-10-2010

Een synagoge en de sabbat zijn zeer belangrijk voor het joodse volk. Dit artikel gaat hier uitgebreid op in.


Synagoge

De synagoge
Een synagoge is een gebedshuis van de joden, waar religieuze bijeenkomsten plaatsvinden. Synagoge betekend letterlijk plaats van samenkomst, in feite is dit ook de juiste betekenis, want voor de joden is dit de plaats waar het volk onder elkaar kan zijn. Een andere naam voor de synagoge is de sjoel, dit houdt verband met het Duitse woord ‘schule’, wat school betekent. Het is voor de joden namelijk niet alleen een gebedshuis, maar ook een plek waar je iets leert. Vooral de chareidische synagoge wordt ook als studieplek gebruikt, hier kan gestudeerd worden en er is een bibliotheek.

Het ontstaan
De synagoge is ontstaan in de tijd van de Babylonische ballingschap. Voordat de synagoge er was werd de tempel in Jeruzalem gezien als één centraal joods heiligdom. Hier vonden toen de religieuze bijeenkomsten plaats. Toen echter deze tempel verwoest was en de joden gedwongen waren om Jeruzalem te verlaten moesten ze een andere plek vinden om deze religieuze bijeenkomsten te vorderen. Aangezien de joden in het toenmalige Babylonië, een vreemd land, gevlucht waren konden ze niet snel een nieuwe tempel bouwen. De bijeenkomsten werden daarom gewoon in de huiskamer gehouden. Later hebben ze deze gebedsruimten wat uitgebreid en hebben ze de naam ‘synagoge’ gekregen.

De verwoesting van de tempel
Het joodse volk had het goed, ze waren rijk en gezond. Aangezien het met de rest van de mensen een stuk minder goed ging werden ze jaloers op de joden. Door deze jaloezie hadden de mensen in Jeruzalem de heilige tempel van de joden verwoest. Op deze manier hadden de joden geen bescherming meer van god en zouden de joden minder gelukkig worden. De Jodenhaat werd zelfs zo erg, dat de joden verbannen werden uit Jeruzalem. In Babylonië hadden de joden drie keuzes. Ze konden gaan assimileren, isoleren of integreren. Assimileren houdt in dat de joden zich volledig zouden aanpassen aan de andere cultuur. Isoleren zou betekenen dat de joden zich zouden afsluiten van de rest van de bevolking. De joden kozen echter voor integreren, maar met behoud van eigen geloof. Op deze manier hielden ze nog iets over van hun religie.

Het interieur van de synagoge
Iedere synagoge heeft een soortgelijke inrichting. Er is altijd een heilige ark aanwezig, dit is een grote kast gericht naar de heilige stad ‘Jeruzalem’. In deze kast worden de torarollen bewaard. Boven deze ark bijna altijd een afbeelding met de Tien Geboden te zien. Hierboven staat een kroon afgebeeld, hiermee wordt laten zien dat God de koning van de wereld is en onder hem staan de regels die hij aan de mensen heeft gegeven. Ook is er in bijna iedere synagoge een eeuwig brandende lamp te vinden. Dit is een teken dat god altijd bij je is en dat de Tora een licht is op het levenspad. Verder zijn er in de synagoge nog meer attributen met een speciale betekenis of symbool.

De sabbat

Een van de religieuze bijeenkomsten die in een synagoge plaats vindt is de wekelijkse sabbat. Iedere zaterdag komen de godsdienstige joden samen in een synagoge om te bidden en lezen uit de Tora. Een van de twee motieven voor de sabbat is volgens de schepping, ‘god rustte de 7e dag en zag dat het goed was.’ De joden rusten deze dag, om te genieten dat ze na al dat harde werken een dagje rust hebben. Het tweede motief is volgens de bevrijding uit de slavernij, hierbij vieren de joden de ontsnapping van de slavernij in Egypte.

Verschil christendom
De joden hebben een rustdag op zaterdag, de christenen op zondag. De christenen beginnen met rusten, om de week uitgerust te beginnen. De joden echter, eindigen de week met een rustdag op zaterdag, de sabbat.
Jezus Christus

Sabbat alleen voor de mens
Jezus Christus zei: ‘De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.’ Er is geen sabbat voor de dieren, ook niet voor geestelijke wezens zoals god of engelen. De sabbat is een speciale gelegenheid alleen voor de mens.