InfoCash

Artikel

Joodse feesten

Auteur: laurens313 | geschreven op 20-10-2010

Het Jodendom heeft de meeste jaarlijkse feesten van de vijf wereldgodsdiensten. In dit verslag worden de drie ‘soorten’ joodse feesten naar voren gebracht.

Er zijn drie ‘soorten’ joodse feesten, namelijk:
• De ‘pelgrimsfeesten’
• De ‘bijzondere dagen’
• De ‘half-feesten’


De pelgrimsfeesten

Er zijn drie pelgrimsfeesten: Pesach (joods Pasen), Sjavoeot (Wekenfeest) en Soekot (Loofhuttenfeest).

Pesach is het joodse paasfeest dat gevierd wordt in maart en april, het is ook bekend als lentefeest, vrijheidsfeest of matzefeest. Dit feest duurt 7 tot 8 dagen en is een herinnering aan de bevrijding van de slavernij in Egypte. Pesach begint met een sederavond, dit is het hoogtepunt van het feest. Op deze avond worden er liederen gezongen, teksten gelezen en er vindt een speciale maaltijd plaats. Gedurende de rest van de week gelden er religieuze voorschriften, men mag namelijk geen gerezen voedsel eten. Men eet dan bijvoorbeeld matzes in plaats van gerezen broden, vandaar ook de naam ‘matzefeest’.

Sjavoeot is het joodse Wekenfeest dat 50 dagen na Pesach wordt gevierd. Van oorsprong was het Wekenfeest een oogstfeest, de eerstellingen van de oogst werden geofferd aan God. Tegenwoordig is Sjavoeot vooral een openbaringsfeest, men herdenkt hoe Mozes op de vijftigste dag na de uittocht uit Egypte (Pesach) op de berg Sinaï de Tien geboden ontving.
Tijdens dit feest worden huizen en synagoge versierd met bloemen en fruit. Dit versieren staat symbool voor de hellingen van Sinaï. Deze hellingen waren toentertijd bedekt met allerlei bloemen en planten.

Soekot of Loofhuttenfeest is een joods feest dat 7 dagen wordt gevierd in de maanden september en oktober. Tijdens dit feest wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaar lang door de Sinaïwoestijn rondtrokken onder bescherming van God.
Volgens het gebot dient men in een hut (Soekot) met een dak van losse takken en bladeren te overnachten, op deze manier is de hemel zichtbaar. De joden vieren het feest daarom ook vaak in een hut in de tuin, hier wordt een speciale maaltijd gehouden.

De bijzondere dagen

Er zijn twee bijzondere dagen: Rosj Hasjana (joods Nieuwjaar) en Jom Kipoer (Grote Verzoendag)

Rosj Hasjana, wat letterlijk ‘hoofd van het jaar’ betekend, is het joodse Nieuwjaar. Rosj Hasjana wordt gevierd op de eerste twee dagen van tisjrie, de eerste maand van de joodse kalender. De joden herdenken dan hun startpunt van de wereld, 3761 jaar voor Christus. Tijdens Rosj Hasjana worden er ook veel gebeden verhoord waarin de slechte daden tegenover god en andere personen worden verzoend. Het feest wordt ergens in september gevierd, de oogsten zijn dan geweest, een mooi startpunt volgens de joden.

Jom Kipoer of Grote Verzoensdag is de meest heilige dag in het Jodendom. Het is het eerste feest na het nieuwe jaar. De dag valt op 10 tisjrie op de joodse kalender. Op deze dag mag er niet worden gegeten en gedronken, het is een vastendag. In de synagoge worden de hele dag door diensten gehouden, verder worden er vooral witte kleren gedragen als symbool voor onschuld of zuiverheid. Tijdens de dienst wordt er voorgelezen uit de Tora, ook worden de doden herdacht. Aan het einde van de dag, tijdens zonsondergang, wordt er op een joodse hoorn (sjofar) geblazen. Hiermee wordt een nieuw begin ingeluid.

De twee half-feesten

In het Jodendom zijn er twee half-feesten, dit zijn Chanoeka (Inwijdingsfeest) en Poerim
(het lotenfeest)

Chanoeka is een joods lichtfeest dat wordt gevierd in de winter. Tijdens dit feest wordt de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem herdacht. Er worden lichtjes aangestoken, zegens uitgesproken en liederen gezongen. Dit feest duurt in totaal 7 tot 8 dagen. Een traditie tijdens dit feest is het spelen met een Dreidel, een spel met een tol. Op de tol staan vier Hebreeuwse letters: noen, giemel, hee en sjien. In het Hebreeuws betekent dit ‘een groot wonder gebeurde daar’ en in het Jiddisch: Nichts (niets), Ganz (alles), Halb (half), Stell (bijleggen in de pot). Tegenwoordig wordt het feest ook vaak gevierd met cadeautjes.

Poerim, ook wel lotenfeest genoemd, is een joods voorjaarsfeest. Tijdens dit feest herdenken de joden dat ze gered werden van Hamam. Hamam was van plan om alle joden uit te roeien, maar de Jodin Ester voorkwam dit.
Tegenwoordig gaan de joden tijdens Poerim verkleed naar de Synagoge. Hier worden teksten voorgelezen en wanneer het woord Hamam wordt gezegd, dan wordt er veel lawaai gemaakt door de joden, vooral door de kinderen. Dit feest duurt in totaal twee dagen.