InfoCash

Artikel

Antisemitisme

Auteur: laurens313 | geschreven op 20-10-2010

Bij het begrip joden denken nog veel mensen aan de geschiedenis terug. Men denkt dan vooral terug aan de tijd dat de joden zo gehaat werden in de Tweede Wereldoorlog. In dit verslag wordt het antisemitisme van vroeger en nu uitgelegd.


Antisemitisme

Antisemitisme betekent letterlijk Jodenhaat. Het wordt gebruikt voor het discrimineren van de joden op basis van hun etniciteit of religie. Het woord is afgeleid van ‘anti’ en ‘sem’. Met anti wordt ‘tegen’ bedoeld en sem is de naam van een van de zonen van Noach (uit de bijbel).

Het gebruik van het woord

Wilhelm Marr was degene die het Antisemitisme op gang heeft gezet, dit was rond het jaar 1870. Hij publiceerde teksten waarin hij joden discrimineerde, hij was tevens de oprichter van de Liga van Antisemieten. Dit is de eerste Duitse organisatie die specifiek de zogenaamde bedreiging van Duitsland door de joden wilde bestrijden en hun dwongen om het land te verlaten.
Ook door Hitler werd het antisemitisme in Duitsland gebruikt. In zijn boek ‘Mein kampf’ schreef hij dat alle joden worden uitgeroeid en dat de Tweede Wereldoorlog de schuld is van de Joden. Op 10 november 1938, de kristalnacht, werden alle ruiten en spullen kapot gemaakt van de joodse winkeltjes in Duitsland. In totaal zijn 70% van de joden uit Europa in opdracht van Hitler uitgeroeid. In deze tijd zijn er veel joden gevlucht naar Palestina. Deze massale moord op de joden wordt ‘Holocaust’ genoemd.
Veel mensen spreken dan tegenwoordig ook van het Latijnse woord Holocaust. Dit is eigenlijk een vreselijk woord met als betekenis; de massale uitroeiing van mensen, totale vernietiging of volkerenmoord. In dit geval wordt Holocaust als een doel beschreven. Om deze reden zien joden deze gebeurtenis als Shoah, dit is een beter woord volgens hen. Door het gebruik van dit woord laten ze zien dat ze in feite van iets niets maken.

Waarom Jodenhaat?

De joden werden beschuldigd voortvloeiend uit de volgende vooroordelen:
Economische vooroordelen
Joden zouden de financiële macht bezitten, vrijwel alle joden waren zeer goed opgeleid en hadden een hoog inkomen. De joden werden ervan beschuldigd dat ze de wereld zouden overheersen. Deze beschuldiging is gebaseerd op angst en jaloezie.
Theologische vooroordelen
Christelijke religieuze vooroordelen zijn gebaseerd op de houding van de joden tegenover de christenen en Jezus Christus. Tegenwoordig komt het minder vaak voor, dan in de middeleeuwen.
Racistische vooroordelen
Dit soort vooroordelen komen voort uit het denkbeeld dat de joden een minderwaardig volk zou zijn.
Overige vooroordelen
Er zijn nog allerlei andere vooroordelen tegenover de joden. Bijvoorbeeld in de tijd van de Middeleeuwen, de joden werden er toen van beschuldigd dat zij de pest veroorzaakten, omdat bijna geen jood ziek was. Later bleek dat de joden minder vatbaar waren door de betere hygiëne die zij hadden.