InfoCash

Artikel

Verslag Elders in de Wereld van Ingmar Heytze

Auteur: laurens313 | geschreven op 20-10-2010

Een diepgaand leesverslag over de poëziebundel Elders in de Wereld geschreven door Ingmar Heytze.


Samenvatting

De Poëziebundel, Elders in de wereld, bevat 49 korte gedichten. Deze gedichten zijn geschreven door Ingmar Heytze. De bundel is voor het eerst gepubliceerd in februari 2008.
De typerende gedichten gaan allemaal over de liefde. De overige gedichten in de bundel hebben verschillende thema’s. De dichter verwoord in deze bundel zijn leven.

Onderzoek

De gedichten die in deze bundel voorkomen zijn moderne gedichten. Voorbeelden van titels van moderne gedichten zijn: Privéchat, TomTom en Gangsterliefde. Deze moderne gedichten bevatten strofen van gelijke omvang en ongeveer even lange versregels.
De inhoud van deze gedichten is verschillend. Vrijwel ieder gedicht heeft een ander onderwerp, wel gaan veel gedichten over de liefde en gevoel.
Een veel voorkomende vorm is het sonnet. Een sonnet is een dichtvorm die bestaat uit veertien regels. Deze veertien regels zijn onder te verdelen in vier strofes, twee kwatrijnen en twee terzetten. Tussen deze twee strofes vindt vaak een wending plaats.
Bij de meeste gedichten in de bundel begint het gedicht met een uitspraak van de ik-persoon.
De ik-persoon zit ergens mee of geniet ergens van en gaat hier verder in het gedicht dieper op in. Midden in het gedicht gebruikt de dichter vaak getallen, dit zijn vaak hoge getallen. Meestal gebruikt de dichter deze getallen als hyperbool. Een voorbeeld van een gedicht waar een hyperbool wordt gebruikt is :“Witte haai”, waar onder andere staat: “Drieduizend kilo spieren, krachtbron voor een hoepel vol slagersmessen.”
Omdat de gedichten allemaal een ander onderwerp hebben is er geen bepaald thema dat als een rode draad door de gedichten loopt.
De verklaring voor de titel “Elders in de wereld” is de visie van de dichter over allerlei aspecten met betrekking tot indianen, diplomaten, brandkastkrakers, gangsters en meubelboulevards. Dit zijn totaal verschillende onderwerpen die beschreven worden in de bundel. De dichter heeft zijn inspiratie gehaald uit diverse plekken van de wereld.

Informatie over de dichter

Ingmar Heytze is geboren in Utrecht op 16 februari 1970. Hij begon op 15-jarige leeftijd met dichten en studeerde Algemene Letterkunde in Utrecht.
Later heeft hij voor verschillende bladen en kranten als journalist gewerkt. In 2008 publiceerde hij zijn dichtbundel “Elders in de wereld”. Dit jaar ontving hij de tweejaarlijkse Crone-prijs.