InfoCash

Artikel

Zomertijd en Wintertijd

Auteur: deezetjee | geschreven op 01-11-2010

Het blijft gekunsteld aandoen, het wisselen van zomertijd naar wintertijd en andersom. Lees hier waarom zomertijd het hele jaar door veel meer past bij onze natuurlijke tijdsbeleving.


Wintertijd

Opeens, van de ene dag op de andere, was het ’s middags om 5 uur al donker. Het was eind oktober en het gevoel dat met het ingaan van de wintertijd de donkere winterdagen veel te vroeg gekomen waren overheerste. Nu klopt er ook echt iets niet met de wintertijd. Er klopt iets niet in relatie tot de werkelijke beweging van de zon.

In Greenwich in Engeland ligt de zogenaamde nul-meridiaan. Toen men aan het eind van de 19e eeuw de aarde in 24 tijdzones van elk één uur verdeelde, begon men vanaf Greenwich te rekenen naar het Oosten (Nederland) en het Westen (richting Amerika). Elke 15 graden Ooster-of Westerlengte verwijderd van Greenwich begint er, in principe, een volgende tijdzone, met telkens een uur verschil. Een heel gebied op de aarde van 15 graden lengte heeft dus dezelfde tijd op de klok staan. De zon beweegt zich (gezien vanuit ons perspectief) in een uur tijd door dat gebied heen. Als Greenwich op 0 graden Oosterlengte ligt, en Berlijn op 15 graden Oosterlengte, dan is de zon dus een uur eerder aangekomen in Berlijn dan in Greenwich.

Nederland ligt tussen ongeveer 4 en 6 graden Oosterlengte. De zon gaat elke 4 minuten in tijd 1 graad verder langs zijn baan en over het land, in de richting van Oost naar West, zoals wij dat hier op aarde ervaren. In ongeveer 12 -15 minuten tijd heeft de zon dus heel Nederland afgelegd. en ietsjes later is hij in Greenwich aangekomen, als we uitgaan van een zelfde positie, bijvoorbeeld midden op de dag hoog aan de hemel.

Van GMT naar MET

Toen de tijdzones werden vastgesteld heeft men Nederland ondergebracht bij de tijdzone van de Greenwichmeridiaan, we hadden dus dezelfde tijd als Engeland. Dat betekende voor de plaatsen dicht bij de Duitse grens dat ze ongeveer 24 minuten verschil hadden met de werkelijke natuurlijke tijd van de zon, en voor plaatsen aan de kust, ongeveer 15 minuten verschil. In de Tweede Wereldoorlog heeft Hitler ons ingelijfd bij de de Duitse tijdzone, gebaseerd op de meridiaan van Berlijn. Die tijdzone heet Middelbaar Europese Tijd, afgekort MET. Dat betekende vanaf dat moment dat we nog meer gingen afwijken van de werkelijke zonnetijd.

Als we een gemiddelde aanhouden van 5 graden lengte voor Nederland, (Arnhem en Utrecht liggen bijvoorbeeld ongeveer op die lengtegraad), en we weten dat de Zon vier minuten doet over 1 graad lengte, dan betekent het dus dat we, omdat we nu in feite de zonetijd van Berlijn aanhouden, een stad die op 15 graden Oosterlengte ligt, we 10 graden x 4 minuten = maar liefst 40 minuten verschil hebben met de werkelijke tijd van de zon.

Zomertijd het hele jaar door!

Als we eind oktober de zomertijd zouden handhaven in plaats van de klok een uur te verzetten, dan zou dat betekenen dat we weer aansluiten op Engeland in de winter, maar wat belangrijker is, we zouden niet langer 40 minuten scheef lopen op de werkelijke zonnetijd, maar gemiddeld maar 20 minuten. Zou het niet het meest logisch zijn om het gehele jaar door onze huidige zomertijd (MET- 1) aan te houden? We krijgen dan ook meteen niet meer zo’n schok in onze tijdsbeleving als de wintertijd ingaat.