InfoCash

Artikel

Colosseum

Auteur: nelina | geschreven op 02-05-2010

Het Colosseum is nog steeds indrukwekkend, des te meer wanneer je beseft hoe lang het er al staat.


geschiedenis

In het jaar 72 werden twaalfduizend Joodse dwangarbeiders aan het werk gezet om dit imposante amfitheater te bouwen in opdracht van keizer Vespanianus. Acht jaar later werd het door keizer Titus ingewijd met grandioze en bloederige feesten die honderd dagen duurden en aan vijfduizend wilde dieren het leven kostten. Zo gaf hij aan wat hier vooral ging plaatsvinden: de strijd tussen man en dier en tussen man en man. Via tachtig ingangen konden er ongeveer vijftigduizend toeschouwers binnen.

Keizer Constantijn schafte in 325 de gladiatorengevechten af, maar deze 'herleefden' weer onder Constantinus. Er werd definitief komaf mee gemaakt in 404 door keizer Honorius nadat hij onder de indruk raakte van het optreden van priester Telemachus. Deze priester sprong in de arena en zwoer in naam van God de gevechten te staken. Het publiek jouwde hem uit en stenigde hem ter plaatse.

Het bouwwerk bleef ongeschonden tot in de negende eeuw, daarna werd het geteisterd door aardbevingen. In de volgende eeuwen kreeg het verschillende doeleinden: een fort, ziekenhuis, werkplaatsen en zelfs een tovenarijschool. Pausen uit de zestiende en achttiende eeuw gebruikten de stenen voor andere bouwprojecten, maar nadien werd het meermaals gerestaureerd.

opbouw

Het Colosseum bestaat uit een hoge buitenmuur met vier verdiepen waar zuilen aan en in verwerkt zitten. Deze zijn eerder decoratief; onderaan Dorische, dan Ionische en bovenaan Corinthische kapitelen. De onderste galerijen dienden als toegang, op het bovenste verdiep vond je wandelgangen en marmeren beelden. In de immense binnenruimte staat een kruis ter herdenking aan de martelingen die er plaatsvonden. Men twijfelt of hier werkelijk de eerste christenen voor de leeuwen werden geworpen, maar het dient wel als symbool ervoor.
De arena bevatte destijds een houten platform. In de gangen eronder, die je nu ziet, lagen de waterleidingen en werden de wilde dieren naar hun kooien gevoerd. De keizer, senatoren, priesters en Vestaalse maagden (die over het lot van een verslagene konden beslissen door een teken met hun duim) zaten op de eerste toeschouwersrang. De volgende rang was bestemd voor edelmannen en officieren, de derde voor burgers van aanzien en de laatste voor de rest van het publiek. Staanplaatsen vond je op het terras en vrouwen konden toekijken vanuit een zuilengalerij.
Vandaag kan je het bezoeken en gegadigden kunnen er zelfs een lesje 'gladiator' volgen.