InfoCash

Artikel

Parels van Antwerpen - Kastelen

Auteur: hardness | geschreven op 20-07-2010

Pareltjes van kastelen in de Provincie Antwerpen, speciaal voor u geselecteerd !


Kasteel van Turnhout

Tot het begin van de 14de eeuw is de geschiedschrijving van het leven op en rond het kasteel vrij accuraat. Maar haast alle historische stukken van voor die datum zijn in 1334 of 1336 verloren gegaan tijdens een nachtelijke wraakactie van Willem van Saffenberg. Grote delen van het kasteel en de helft van de stad zijn toen in de as gelegd. Niemand kan met zekerheid zeggen wanneer het Kasteel van Turnhout precies werd gebouwd; Maar er zijn aanwijzingen dat het minstens 900 jaar oud is. Zo is men er zeker van dat op een van de oude omheiningsmuren het jaartal 1110 was vermeld. In die tijd waren de bossen van Turnhout en Oud-Turnhout bij de hoge adel erg vermaard als jachtgebied. Daarom wordt algemeen aangenomen dat Godevaert I, de eerste hertog van Brabant, begonnen is met de bouw van het versterkt jachtslot. Alle oude invalswegen van Turnhout wijzen ook recht naar het kasteel. Een sterke aanwijziging dat het kasteel ouder is dan de vlakbijgelegen Sint-Michielskerk. Momenteel is het kasteel een gerechtshof en dat al sinds 1820. Het is te bezoeken onder begeleiding van een gids (voor groepen), die aan te vragen zijn via de voorzitter van de rechtbank.

Kasteel d'Ursel in Hingene (Bornem)

Dit kasteel werd door de Provincie Antwerpen gekocht, nadat het meer dan 20 jaar had leeggestaan, in 1994 en daarna volledig gerestaureerd. Het werd reeds in de 16de en de 17de eeuw talloze keren verbouwd, uitgebreid en aangepast. Maar het was de Italiaanse architect Giovanni Servandoni die dit gebouw in 1761 zijn sobere classicistische karakter gaf. Dit is één van de weinige Belgische kastelen in die stijl. Servandoni was eigenlijk een decorbouwer die voor een aantal grote operahuizen in Europa heeft gewerkt. In die tijd diende de benedenverdieping vooral als ontvangst- en feestruimte. De bewoners leefden eigenlijk op de eerste verdieping, waar de graaf en de gravin elk hun eigen appartement hadden. Het bezoeken van het kasteel hangt af van de activiteiten die er plaatsvinden. De tuin is normaliter altijd open.