InfoCash

Artikel

Aardolie

Auteur: jasperb | geschreven op 03-06-2010

Wat is aardolie eigenlijk? Hoe ontstaat het? In het volgende artikel wordt uitgelegd wat aardolie is en hoe het ontstaat.


Wat is aardolie

Aardolie is een vloeibare brandstof die wordt gevormd uit afzettingen van dode micro-organismen op de zeebodem. Na miljoenen jaren komen de afzettingen van die micro-organismen in steen en sediment terecht, waar aardolie zich in kleine scheuren bevindt. Tussen die scheuren ontwikkelt de aardolie zich.

Hoe ontstaat aardolie?

Hoe aardolie precies ontstaat is niet helemaal duidelijk. Maar één ding is zeker: olie wordt gevormd uit de resten van organismen die vroeger hebben geleefd. Omdat de olie dus in gesteenten in zee gevonden wordt, gaat men ervan uit dat olievorming in zee begint. In zee wemelt het van het plankton. Dit zijn één- en meercellige dieren en planten, die met de stroom meedrijven. Als deze dood gaan, komen ze op de zeebodem terecht en worden normaal gesproken verteerd. Als er bij de zeebodem echter geen of heel weinig zuurstof aanwezig is, rot de plankton een stuk minder snel. Er vormt zich dan een laag op de zeebodem die zeer rijk is aan resten levend materiaal. Die laag zal worden bedolven onder nieuwe lagen. Hoe meer aardlagen hoe hoger de druk en de temperatuur in de laag met planktonresten. Als de laag uiteindelijk is bedekt met één tot zes kilometer sediment, en als de temperatuur tussen de 50 en 150°C ligt, begint de olievorming.
De organische resten worden onder deze omstandigheden afgebroken tot koolwaterstoffen.

Zolang de olie zich bevindt in de laag waar hij is gevormd, kan hij nog niet worden gewonnen. Daarvoor moet het eerst in het reservoirgesteente komen. Dat proces begint als de oliemoleculen door de opwaartse druk omhoog komen. Als de olie geen barrières tegenkomt, kan het uiteindelijk de oppervlakte bereiken. De olie kan echter ook terechtkomen in een zandsteen of een poreuze kalksteen, waar het de ruimten in het gesteente vult. Als het niet verder kan wordt de olie gevangen in het reservoirgesteente. Het zit dan in een natuurlijke ondergrondse opslagplaats.

Hoe wordt aardolie gewonnen?

De aardolie kan uit de zeebodem gehaald worden met behulp van grote boorplatformen. Aardolie is de meest gebruikte fossiele brandstof. Ruwe olie bestaat uit veel verschillende organische stoffen, die in raffinaderijen zo worden bewerkt dat het bruikbare producten worden.
De producten die gemaakt worden van aardolie worden toegepast als auto- en vliegtuigbrandstof, in wegen en daken en in tal van andere dingen. Aardolie is niet overal ter wereld aanwezig, daarom zijn in de geschiedenis al veel oorlogen gevoerd om de olievoorraden, de aardolie is namelijk erg kostbaar en geeft een enorme machtspositie. Een bekend voorbeeld is de Golfoorlog die begon in 1991.