InfoCash

Artikel

Wat is het nut van het ISS?

Auteur: jasperb | geschreven op 04-06-2010

Het ISS is het "International Space Station" dat al een tiental jaren om onze aarde draait. Wat is eigenlijk het nut van dit Station? En wat is de mensheid er de afgelopen jaren mee op geschoten?


Gewichtloosheid

Het is interessant om onderzoek uit te voeren onder gewichtsloze omstandigheden. Dit was ook de reden dat Amerika en Rusland in het verleden bemande ruimtelaboratoria in gebruik hadden. Dit is vooral met het oog op langer verblijf in de ruimte, in de toekomst. Hieruit zijn al een aantal conclusies gekomen die van groot belang zijn voor de ruimtevaart. Zo zorgt weinig zwaartekracht voor kalkafzetting in het botweefsel en heeft het effecten op de bloedsomloop. Verder is het moeilijker voor Astronauten om zich te oriënteren. Dat is soms zo erg dat Astronauten niet eens weten in welke positie hun ledematen staan.

De onderzoeken die op dit moment in het ISS worden uitgevoerd moeten bepaalde effecten gaan voorkomen. André Kuipers heeft belangrijke onderzoeken gedaan rondom het oriëntatieprobleem. In Nederland was een bepaald vest ontwikkeld wat een groot aantal trillers bevat. Dit moet er voor zorgen dat astronauten voelen waar hun ledenmaten zich bevinden. Ook op het gebied van bacteriën worden er onderzoeken uitgevoerd. Zo blijkt uit meerdere onderzoeken dat bacteriën zich sneller vermeerderen in de ruimte. Dit heeft vooral gevolgen voor afgesloten ruimtes, zoals het ISS. Verder heeft het gevolgen voor de bacteriën die mensen altijd al bij zich dragen. Om in de toekomst op een verantwoorde manier hiermee om te gaan, wordt hier ook onderzoek naar gedaan in het ISS.

Het nut van het ISS

Er worden op dit moment niet alleen maar onderzoeken gedaan die nut hebben voor de toekomst van de ruimtevaart.Zo heeft het onderzoek naar botontkalking er al toe geleidt dat deze ziekte beter te behandelen is op aarde. Voor het bedrijfsleven heeft deze onderzoeken ook positieve gevolgen. Zo heeft Philips een onderzoek laten uitvoeren rondom zuinige plasmalampen. Hiervan werd vermoedt dat ze sterk zouden reageren op zwaartekracht. Dit kon dus prima getest worden in het ISS.


InfoCash

Artikel

RELEVANTE ARTIKELEN