InfoCash

Artikel

Planten en dieren, wat is een soort?

Auteur: laurens313 | geschreven op 27-08-2010

Wat is een soort? Veel mensen weten dit niet, in dit artikel staat goed uitgelegd wat het precies is.
Organismen die veel op elkaar lijken hoeven niet tot dezelfde soort te behoren. Een Tijger en een panter bijvoorbeeld behoren tot verschillende soorten. Een sint-bernardshond en een poedel lijken helemaal niet op elkaar, maar worden wel tot dezelfde soort gerekend. Het zijn twee verschillende rassen van de soort hond.


Het begrip 'Soort'

Het is niet eenvoudig een sluitende omschrijving te geven van het begrip soort. Een veelgebruikte omschrijving is: organismen behoren tot dezelfde soort als ze in staat zijn zich onderling voort te planten en daarbij vruchtbare nakomelingen voort te brengen. Deze omschrijving van het begrip 'soort' voldoet in de meeste gevallen, maar er zijn uitzonderingen. Een Indische en een Afrikaanse olifant kunnen bijvoorbeeld samen geen vruchtbare nakomelingen krijgen.
Maar er zijn twijfelgevallen. Soms is slechts een deel van de nakomelingen vruchtbaar, een ander deel onvruchtbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een paard die met een ezel wordt gekruist, hieruit ontstaat een muilezel. Een muilezel van een vrouwelijk geslacht is vaak wel vruchtbaar, maar een mannetje nooit.
Een soort bestaan ook uit populaties. Een populatie is een groep dieren van dezelfde soort die in een bepaald gebied leven. Ook moeten deze dieren zich natuurlijk kunnen voortplanten. Een voorbeeld van een populatie is een populatie konijnen in een polder. Deze leven samen in een gebied en kunnen zich op een natuurlijke manier voortplanten.
Alle verschillende soorten hebben ook nog een internationale naamgeving. Dit is gedaan zodat iedereen (internationaal) begrijpt om welke soort het gaat. Een voorbeeld van een naamgeving is dat van een madeliefje, namelijk: bellis perennis L.