InfoCash

Artikel

Waterstof op de maan

Auteur: vincentR | geschreven op 20-10-2010

Op de maan komt nauwelijks waterstof voor. Was er voeger dan wel waterstof? Nee. Dit blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse geochemicus Zachary Sharp.


Vroeger was er wel waterstof?

Uit een onderzoek naar vulkanisch glas bleek dat de maanbodem ooit waterstof in zich had. Uit een nieuw onderzoek blijkt het tegendeel: Er is nooit veel waterstof in de maanbodem geweest. Er is zelfs 10 tot 100 duizend keer minder waterstof dan in de aardbodem.

Het nieuwe onderzoek

Het nieuwe onderzoek is gedaan door een team onder leiding van Zachary Sharp, verbonden aan de universiteit van New Mexico. Het team kwam tot de conclusie dat de maanbodem in het verleden zo goed als geen water bevatte. Dit was aangetoond doormiddel van het element chloor. In de natuur komen er twee versies van chloor voor. De ene heet chloor-35, In de atomen van dit isotoop zitten zeventien protonen en achttien neuronen. De andere heet chloor-37, in de atomen van dit isotoop zitten zeventien prototnen en twintig neuronen. Doormiddel van de verhouding tussen deze twee isotopen kan de hoeveelheid water die een jong hemellichaam bevatte worden gemeten. Op aarde is die verhouding als volgt: Er is drie keer zoveel chloor-35 als chloor-37. In de maanboden blijken die verhoudingen per stuk sterk te verschillen. Sharp en zijn team hebben de oorzaak hiervan gevoden: Er was bijna geen waterstof waar het chloor zich mee kon binden. Hierdoor ging het chloor zich aan metalen binden waardoor de istotopenverhoudingen behoorlijk verschillen. De wetenschappers stellen op basis van deze conclusie dat er in de maanbodem tienduizend tot honderdduizend keer minder water zit.

Zaak gesloten?

Omdat deze resultaten zo tegenstrijdend zijn met de eerder behaalde resultaten wordt de theorie eerst flink onderzocht. Over deze kwestie zal dan ook het laatste woord nog niet gesproken zijn.


InfoCash

Artikel