InfoCash

Artikel

Oplossingen voor werkloosheid

Auteur: laurens313 | geschreven op 29-08-2010

Voor de verschillende soorten werkloosheid zijn oplossingen. In dit artikel staan de oplossingen voor conjucturele-, structurele-, seizoens- en frictiewerkloosheid.


Oplossingen voor werkloosheid

De overheid probeert werkloosheid door middel van diverse maatregelen te verkleinen. Wil je werkloosheid bestrijden, dan moet je rekening houden met de verschillende oorzaken van werkloosheid.

Conjucturele werkloosheid oplossen

Conjucturele werkloosheid is werkloosheid die ontstaat door het tekortschieten van de vraag. De overheid moet dus proberen de vraag te vergroten. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Ten eerste kan de overheid de belastingen verlagen of subsidies verhogen. Hierdoor hebben gezinnen en bedrijven meer geld te besteden en zal de vraag naar goederen aanzienlijk toenemen. Ten tweede kan de overheid zelf meer gaan besteden, waardoor de totale vraag in een land toeneemt.

Structurele werkloosheid oplossen

Structurele werkloosheid kan de overheid op een groot aantal manieren bestrijden. Hier staan drie mogelijkheden:
- De overheid kan door het verkleinen van de wig proberen de loonkosten voor bedrijven te verlagen.
- Tevens kan de overheid door het subsidiëren van scholing ervoor zorgen dat werklozen weer aan de slag kunnen.
- Ook probeert de overheid bedrijven er, door middel van subsidies, toe te bewegen langdurig werklozen in dienst te nemen.

Seizoenswerkloosheid oplossen

Seizoenswerkloosheid probeert men onder andere aan te pakken door seizoenen een stuk te verlengen door middel van vakantiespreiding.

Frictiewerkloosheid oplossen

Frictiewerkloosheid kan verminderd worden door bijvoorbeeld de arbeidsbemiddeling te verbeteren. De overheid probeert dit te doen met behulp van het arbeidsbureau.