InfoCash

Artikel

Vestigingsplaats

Auteur: Onbekend | geschreven op 15-09-2010

In dit artikel kom je meer te weten over hoe een vestigingsplaats moet zijn en de ligging ervan.


Vestiging van lokaal opererende bedrijven

De fabrikant produceert in een bedrijfshal of een fabriek. De plaats waar deze komt te staan is afhankelijk van verschillende factoren. Een beginnende onderneming kiest voor haar productie-unit vaak een plaats die dichtbij de woonplaats van der ondernemer(s) ligt. men vestigt zich dan ook in bedrijvencentrum, op een lokaal industrieterrein of op het industrieterrein van het dichtstbijzijnde streekcentrum. Bij de beslissing tot vestiging spelen gemeentelijke voorwaarden op het gebied van milieu, hinder en aankleding van het bedrijf een rol. Ook zal een kleine ondernemer kijken naar de prijs van het te koop zijnde bedrijventerrein, of er al wegen trottoirs en riolering zijn aangelegd en welke andere bedrijven er al gevestigd zijn.

Vestiging van internationaal opererende bedrijven

Grote, internationaal opererende bedrijven kiezen hun vestigingsplaats vanuit een ander gezichtspunt. Een internationaal bedrijf kiest meestal in eerste instantie voor een bepaald continent en maakt van daaruit de keuze voor een specifiek land. Veel productiebedrijven worden gevestigd in Azië, Zuid-Amerika of Afrika. Een doorslaggevende rol daarbij spelen de loonkosten en de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd lokaal personeel. Bij de keuze tussen landen spelen ook andere argumenten een rol. Nederland is bijvoorbeeld populair omdat het een ideaal doorvoer- en distributieland is. Het Nederlandse personeel onderscheidt zich door een goede opleiding, initiatief en (in verhouding tot andere landen in Europa) een uitgebreide taalkennis. In sommige Europese landen mag de overheid bedrijven die zich daar vestigen subsidiëren, hetgeen aantrekkelijk kan zijn. het gaat daarbij vaak om landen met een relatief hoge werkloosheid. Het gehele maatschappelijke klimaat in een land speelt ook een rol: is er bijvoorbeeld sprake van veel stakingen? Dat is natuurlijk een minpunt. En hoe zijn de verhoudingen met de overheid: zijn er duidelijke wetten en regels, valt er redelijk te overleggen met de politie, moeten er omkoopsommen worden betaald? hoe zijn de belastingtarieven? Dergelijke vragen stellen internationale ondernemingen zichzelf bij de keuze van een vestigingsland.