InfoCash

Artikel

Een passende rechtsvorm kiezen

Auteur: Daatsel | geschreven op 21-10-2010

Informatie over hoe u als bedrijf een passende rechtsvorm kunt kiezen.


Een passende rechtsvorm kiezen

Er is geen bedrijf dat precies hetzelfde is als dat van jou er is geen ondernemer die precies dezelfde behoeften, motivatie en financiële achtergrond heeft als jij. De rechtsvormen die ik bespreek dienen alleen als richtlijn. Hoewel je niet eeuwig vast hoeft te zitten aan de rechtsvorm die je nu kiest, heeft je keuze op korte termijn wel financiële en juridische gevolgen die veel groter kunnen zijn dan de onkosten die je maakt wanneer je nu een advocaat raadpleegt.

In Nederland kun je tussen twee verschillende soorten rechtsvormen kiezen: ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals de eenmanszaak) en ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (zoals de besloten vennootschap). Het merendeel van de Nederlandse ondernemingen heeft geen rechtspersoonlijkheid.

De eerste keuze die je moet maken, is of je een onderneming met of zonder rechtspersoonlijkheid wilt oprichten. Het verschil tussen deze twee vormen heeft voor een belangrijk deel te maken met aansprakelijkheid. In een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk. Dat wil zeggen dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen het ondernemingsvermogen en het privévermogen van de ondernemer. Een bedrijf dat wel rechtspersoon is, heeft net als een mens zelfstandige rechten en plichten. Bij een rechtspersoon ben jij niet aansprakelijk, maar de rechtspersoon. Daar staat dan wel tegenover dat je, eventueel samen met je medeoprichters of aandeelhouders, kapitaal moet inbrengen in de rechtspersoon. De ondernemer met bijvoorbeeld een besloten vennootschap en eventuele aandeelhouders kunnen in principe niet meer geld verliezen dan het bedrag dat ze in de vennootschap hebben gestoken. Daarmee is dus de aansprakelijkheid beperkt. In beginsel is dus alleen de rechtspersoon aansprakelijk. Wanneer in een juridische procedure echter wordt vastgesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan kan de bestuurder alsnog persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.